Phụ kiện đường dây
25 December,2015

Các phụ kiện khác cho thi công hạ trạm, đường dây hạ thế và trụ điện:

coc kep tiep dia ctd ktd                kn cap quadruplex knd            kep mac dien kmd

Cọc kẹp tiếp địa - CTD-KTD    KN cáp quadruplex - KND    Kẹp mắc điện - KMD 

cau chi ca cc                bu long m blm            bu long vr hai dau blvrhd

Cầu chì cá - CC                       Bu lông M - BLM                 Bu lông VR hai đầu - BLVRHD

bu long vrs blvrs               gia li bat fco va la gli             gia chu t bat fco va la gfco

Bu lông VRS - BLVRS       Giá LI bắt FCO và LA - GLI   Giá chữ T bắt FCO và LA - GFCO

gia chum mbt gbt               co de kep ong pvc cdpvc             co de kep tru cdtr

Giá chùm MBT - GMT     Cổ dê kẹp ống PVC - CDPVC      Cổ dê kẹp trụ - CDTR

co de kep tru vuong cdtrv               da va thanh chong cac loai d tc

Cổ dê kẹp trụ vuông - CDTRV   Đà và thanh chống các loại

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và giá thành cạnh tranh nhất.


Sản phẩm cùng danh mục