LS
14 December,2015

Biến tần LS-LG (LS-LG inverter, LS-LG drive) được sản xuất tại Hàn Quốc. Sản phẩm được sử dụng phổ biến với chất lương ổn định và giá thành cạnh tranh.

bien tan ls

inverter lineup ls lg

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và bảng giá cập nhật đầy đủ nhất.

HOTLINE TƯ VẤN HỖ TRỢ : 0931 331 118

• Bảng báo giá bán sản phẩm:

 

 

BẢNG GIÁ BIẾN TẦN LS 03-2023
(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Mã sản phẩm
Công suất
Mô tả sản phẩm
Giá bán
(VNĐ)
3Ø 200V Class 0.4~7.5KW * Non-Filter Type 
LSLV0004G100-2EONN 
0.4Kw
0.4kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz
3.800.000
LSLV0008G100-2EONN  
0.75kW
0.75kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz
   4.100.000
LSLV0015G100-2EONN 
1.5kW
1.5kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz
4.700.000
LSLV0022G100-2EONN 
2.2kW
2.2kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz, 
5.500.000
LSLV0040G100-2EONN 
4kW
4kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz, 
6.200.000
LSLV0055G100-2EONN 
5.5kW
5.5kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz, 
9.200.000
     LSLV0075G100-2EONN  7.5kW 7.5kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz,   10.300.000
LSLV0110G100-2EONN  11kW 11kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz,   19.200.000
LSLV0150G100-2EONN  15kW 11kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz,    22.100.000
LSLV0185G100-2EONN  18.5kW 18.5kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz,    25.500.000
LSLV0220G100-2EONN  22kW 22kW, 3 phase, 230V, 50/60Hz, 0-200Hz,     30.200.000
3Ø 400V Class 0.4~7.5KW * Non-Filter Type 
LSLV0004G100-4EONN 
0.4kW
0.4kW, 3 phase, 380V, 0.5HP, HD1.3A,ND2A
4.000.000
LSLV0008G100-4EONN  
0.75kW
0.75kW, 3 phase, 380V, 1HP, HD2.5A,ND3.1A
4.300.000
LSLV0015G100-4EONN 
1.5kW
1.5kW, 3 phase, 380V, 2HP, HD4A, ND5.1A
4.700.000
LSLV0022G100-4EONN 
2.2kW
2.2kW, 3 phase, 380V, 3HP, HD5.5A,ND 6.9A
5.300.000
LSLV0040G100-4EONN 
4.0kW
4kW, 3 phase, 380V, 5HP, HD9A,ND10A
6.300.000
LSLV0055G100-4EONN 
5.5kW
5.5kW, 3 phase, 380V, 7.5HP, HD12A, ND16A
8.900.000
LSLV0075G100-4EONN  7.5kW 7.5kW , 3 phase, 380V, 10HP, HD16A, ND23A 9.800.000
LSLV0110G100-4EONN  11kW 11kW,3 phase, 380V, 15HP, HD47A, ND56A 17.100.000
LSLV0150G100-4EONN  15kW 15kW, 3 phase, 380V,20HP, HD60A,ND70A 18.600.000
LSLV0185G100-4EONN  18.5kW 18.5kW, 3 phase, 380V, 25HP, HD75A, ND82A 22.100.000
LSLV0220G100-4EONN  22kW 22kW, 30HP, 380V,HD80A 24.000.000
3Ø 400V Class 0.4~7.5KW * Built-in Filter 
LSLV0004G100-4EOFN 
0.4kW
0.4kW, ( 0.5HP ) , 3 phase, 1.3A/2A, 400V 
4.300.000
LSLV0008G100-4EOFN 
0.75kW
0.75kW ( 1HP ) , 3 phase, 2.5A/3.1A, 400V 
4.500.000
LSLV0015G100-4EOFN 
1.5kW
1.5kW ( 2HP ), 3 phase, 4A/5.1A, 400V 
4.900.000
LSLV0022G100-4EOFN 
2.2kW
        2.2kW (3HP), 3 phase,5.5A/9A, 400V
 
5.600.000
LSLV0040G100-4EOFN 
4kW
4kW ( 5HP ), 3 phas 9A/10A, 400V 
6.700.000
LSLV0055G100-4EOFN 
5.5kW
5.5kW (7.5HP), 3 phase, 12A/16A, 400V
9.400.000
LSLV0075G100-4EOFN 
7.5kW
7.5kW (10HP), 3 phase, 16A/23A, 400V
10.200.000
LSLV0110G100-4EOFN 
11kW
11kW (15HP), 3 phase, 47A/56A,400V
17.600.000
LSLV0150G100-4EOFN  15kW 15kW,(20HP) 3phase,60A/70A, 400V 19.500.000
LSLV0185G100-4EOFN  18.5kW 18.5kW (25HP), 3 phase, 75A/82A, 400V 22.600.000
LSLV0220G100-4EOFN  22kW 22kW (30HP), 3 phase, 88A, 400V 24.600.000
IS7 Series - 3 Phase 220V
SV0008IS7-2NO 
0.75kW
0.75kW (1HP), 3 phase, 220V, 5A/8A 50/60Hz
9.100.000
SV0015IS7-2NO 
1.5kW
1.5kW (2HP), 3 phase, 220V, 8/12A, 50/60Hz
9.500.000
SV0022IS7-2NO 
2.2kW
2.2kW (3HP), 3 phase, 220V, 12/16A, 50/60Hz 
10.100.000
SV0037IS7-2NO   3.7kW 3.7kW (5HP), 3 phase, 220V, 12/16A, 50/60Hz  10.400.000
SV0055IS7-2NO  5.5kW 5.5kW (7HP), 3 phase, 220V, 24/32A,50/60Hz 11.700.000
SV0075IS7-2NO  7.5kW 7.5kW (10HP), 3 phase,220V, 32/46A, 50/60Hz 12.900.000
SV0110IS7-2NO  11kW 11kW(15HP), 3 phase, 220V, 46/60A, 50/60Hz 20.400.000
SV0150IS7-2NO  15kW 15kW(20HP), 3 phase, 220V, 60/74A, 50/60Hz 22.800.000
SV0185IS7-2NO  18.5kW 18.5kW (25HP), 3 phase, 220V,74/88A, 50/60Hz 30.700.000
SV0220IS7-2NO  22kW 22kW (30HP), 3 phase,220V, 88/124A, 50/60Hz 34.800.000
SV0300IS7-2SO  30kW 30kW(40HP), 3 phase,220V, 116/146A, 50/60Hz 51.900.000
SV0370IS7-2SO  37kW 37kW (50HP),3 phase, 220V,146/180A, 50/60Hz 60.500.000
SV0450IS7-2SO  45kW 45kW(60HP),3phase, 220V, 180/220A,50/60Hz 68.300.000
SV0550IS7-2SO  55kW 55kW(75HP), 3phase,220V, 220/288A, 50/60Hz 90.600.000
SV0750IS7-2SO  75kW 75kW(100HP),3phase,220V,288/345A,50/60Hz 100.600.000
IS7 Series - 3 Phase 380V 
SV0008IS7-4NO 
0.75kW
0.75kW(1HP),3 phase, 380V, 2.5/4A,50/60Hz, 
8.800.000
SV0015IS7-4NO 
1.5kW
1.5kW(2HP), 3 phase, 380V, 4/6A, 50/60Hz
9.200.000
SV0022IS7-4NO 
2.2kW
2.2kW(3HP), 3phase,380V,6/8A, 50/60Hz, 
9.700.000
SV0037IS7-4NO 
3.7kW
3.7kW(5HP),3 phase,380V,8/12A, 50/60Hz
9.900.000
SV0055IS7-4NO 
5.5kW
5.5kW(7.5HP),3 phase,380V, 12/16A,50/60Hz
11.300.000
SV0075IS7-4NO 
7.5kW
7.5kW (10HP),3 phase, 380V,16/24A, 50/60Hz,
12.300.000
SV0110IS7-4NO 
11kW
11kW(15HP),3 phase, 380V,24/30A, 50/60Hz,
19.000.000
SV0150IS7-4NO 
1.5kW
1.5kW(20HP),3 phase, 380V, 30/39A,50/60Hz,
21.000.000
SV0185IS7-4NO 
18.5kW
18.5kW(25HP),3phase, 380V,39/45A,50/60Hz, 
26.000.000
SV0220IS7-4NO 
22kW
22kW(30HP),3 phase, 380V, 45/61A, 50/60Hz
29.500.000
 SV0300IS7-4NO 
30kW
30kW(40HP),3 phase, 380V,62/75A, 50/60Hz,
44.000.000
SV0370IS7-4NO 
37kW
37kW(50HP),3 phase, 380V, 75/91A,50/60Hz,
47.800.000
SV0450IS7-4NO  45kW 45kW(60HP),3phase,380V,92/110A,50/60Hz 56.600.000
SV0550IS7-4NO  55kW 55kW(75HP), 3phase,380V, 111/152A,50/60Hz 62.700.000
SV0750IS7-4NO  75kW 75kW(100HP),3phase,380V, 152/183A,50/60Hz 74.300.000
SV0008IS7-4NOFD  0.75kW 0.75kW(1HP),3phase,380V,2.5/4A,50/60Hz 10.900.000
SV0015IS7-4NOFD  1.5kW 1.5kW(2HP),3phase,380V,4/6A,50/60Hz 11.500.000
SV0022IS7-4NOFD  2.2kW 2.2kW(3HP),3phase,380V,6/8A,50/60Hz 12.000.000
SV0037IS7-4NOFD  3.7kW 3.7kW(5HP),3phase,380V,8/12A,50/60Hz 12.400.000
SV0055IS7-4NOFD  5.5kW 5.5kW(7.5HP),3phase,380V,12/16A,50/60Hz 14.300.000
SV0075IS7-4NOFD  7.5kW 7.5kW(10HP),3phase,380V,16/24A,50/60Hz 15.400.000
SV0075IS7-4NOFD  11kW 11kW(15HP),3phase,380V,24/30A,50/60Hz 23.900.000
SV0150IS7-4NOFD  15kW 15kW(20HP),3phase,380V,30/39A,50/60Hz 27.900.000
SV0185IS7-4NOFD  18.5kW 18.5kW(25HP),3phase,380V,39/45A,50/60Hz 33.700.000
SV0220IS7-4NOFD  22kW 22kW(30HP),3phase,380V,45/61A,50/60Hz 38.100.000
SV0300IS7-4NOD  30kW 30kW(40HP),3phase,380V,65/75A,50/60Hz 48.900.000
SV0370IS7-4NOD  37kW 37kW(50HP),3phase,380V,75/91A,50/60Hz 54.500.000
SV0450IS7-4NOD  45kW 45kW(60HP),3phase,380V,91/110A,50/60Hz 64.400.000
SV0550IS7-4NOD  55kW 55kW(75HP),3phase,380V,110/152A,50/60Hz 72.000.000
SV0750IS7-4NOD  75kW 75kW(100HP),3 phase,380V,153/183A 50/60Hz 81.600.000
SV0900IS7-4SOD  90kW 90kW(125HP)3 phase, 380V, 183/223A,50/60Hz 124.800.000
SV1100IS7-4SOD  110kW 110kW(150HP),3phase,380V,223/264A,50/60HZ 132.500.000
SV1320IS7-4SOD  132kW 132kW(175HP),3phase,380V,264/325A,50/60Hz 146.800.000
SV1600IS7-4SOD  160kW 160kW(215HP),3phase,380V,325/370A,50/60Hz 189.200.000
SV1850IS7-4SOD  185kW 185kW(250HP),3phase,380V,370/432A,50/60Hz 256.400.000
SV2200IS7-4SOD  220kW 220kW(300HP),3phase,380V,432/547A,50/60Hz 269.900.000
SV2800IS7-4SO  285kW 285kW(350HP),3phase,380V,547/613A,50/60Hz 467.100.000
SV3150IS7-4SO  315kW 315kW(400HP),3phase,380V,613/731A,50/60Hz 572.700.000
SV3750IS7-4SO  375kW 375kW(500HP),3phase,380V,731/877A,50/60Hz 615.800.000
Biến tần cho quạt và bơm: Loại 3 Pha 220~230VAC - IP20 
LSLV0055H100-2CONN 
5.5kW
5.5kW(4.5HP),3phase,220V,22A,50/60Hz
10.200.000
LSLV0075H100-2CONN 
7.5kW
7.5kW(10HP), 3 phase, 220V, 30A,50/60Hz
11.600.000
LSLV0110H100-2CONN 
11kW
11kW(15HP) 3 phase, 220V, 42A,50/60Hz
13.200.000
LSLV0150H100-2CONN 
15kW
15kW(20HP),3 phase, 220V, 59A 50/60Hz
17.300.000
LSLV0185H100-2CONN 
18.5kW
18.5kW(25HP),3 phase, 220V,69A, 50/60Hz,
21.300.000
Biến tần cho quạt và bơm: Loại 3 Phase 380~480VAC - IP20, IP00 
LSLV0055H100-4COFN 
5.5kW
5.5kW(7.5HP),3 phase, 380V,12A, 50/60Hz
9.400.000
LSLV0075H100-4COFN 
7.5kW
7.5kW(10HP),3 phase, 380V,16A, 50/60Hz,
10.900.000
LSLV0110H100-4COFN 
11kW
11kW (15HP),3 phase, 380V, 24A, 50/60Hz,
12.300.000
LSLV0150H100-4COFN 
15kW
15kW (20HP),3 phase, 380V, 30A, 50/60Hz,
16.900.000
LSLV0185H100-4COFN 
18.5kW
18.5kW (25HP),3 phase, 380V,38A, 50/60Hz,
20.200.000
LSLV0220H100-4COFN 
22kW
22kW (30HP),3 phase, 380V, 45A,50/60Hz,
26.000.000
LSLV0300H100-4COFN 
30kW
30kW (40HP),3 phase, 380V, 61A, 50/60Hz,
30.800.000
LSLV0370H100-4COND 
37kW
37kW (50HP), 3 phase, 380V, 75A, 50/60Hz,
39.300.000
LSLV0450H100-4COND 
45kW
45kW (60HP), 3 phase, 380V, 91A, 50/60Hz, 
47.300.000
LSLV0550H100-4COND 
55kW
55kW (75HP),3 phase, 380V, 107A 50/60Hz, 
55.300.000
LSLV0370H100-4COFD 
37kW
37kW (50HP), 3 phase, 380V, 75A,50/60Hz,
43.100.000
LSLV0450H100-4COFD 
45kW
45kW (60HP),3 phase, 380V,91A ,50/60Hz,
51.700.000
LSLV0550H100-4COFD 
55kW
55kW (75HP),3 phase, 380V,107A, 50/60Hz,
60.400.000
LSLV0750H100-4COFD 
75kW
75kW (100HP),3 phase, 380V, 142A, 50/60Hz
61.800.000
LSLV0900H100-4COFD  90kW 90kW(125HP), 3 phase, 380V, 169A, 50/60Hz 75.100.000
LSLV1100H100-4COFD  110kW 110kW(150HP),3 phase, 380V, 223A, 50/60Hz 109.600.000
LSLV1320H100-4COFD  132kW 132kW(200HP), 3 phase, 380V, 264A, 50/60Hz 115.800.000
LSLV1600H100-4COFD  160kW 160kW(250HP), 3 phase, 380V, 325A, 50/60Hz 133.200.000
LSLV1850H100-4COFD  185kW 185kW(300HP), 3 phase, 380V, 370A, 50/60Hz 152.800.000
LSLV2200H100-4COFD  220kW 220kW(350HP), 3 phase, 380V, 432A, 50/60Hz 179.900.000
LSLV2500H100-4COFD  250kW 250kW(400HP), 3 phase, 380V, 481A, 50/60Hz 203.300.000
LSLV3150H100-4COFD  315kW 315kW(500HP), 3 phase, 380V, 613A, 50/60Hz 445.900.000
LSLV3550H100-4COFD  355kW 355kW(550HP), 3 phase, 380V, 683A, 50/60Hz 492.800.000
LSLV4000H100-4COFD  400kW 400kW(650HP), 3 phase, 380V, 770A, 50/60Hz 554.300.000
LSLV5000H100-4COFD  500kW 500kW(800HP), 3 phase, 380V, 962A, 50/60Hz 608.500.000
BIẾN TẦN MICRO Loại 1 pha 200~240VAC - IP20 
LSLV0001M100-1EOFNS 
0.1kW
0.1kW(1/8HP),1phase, 240V, 0.8A, 50/60Hz, 
2.650.000
LSLV0002M100-1EOFNS 
0.2kW
0.2kW (1/4HP),1 phase, 240V, 1.4A, 50/60Hz
2.750.000
LSLV0004M100-1EOFNS 
0.4kW
0.4kW (1/2HP), 1 phase, 240V,2.4A, 50/60Hz,
2.950.000
LSLV0008M100-1EOFNS 
0.75kW
0.75kW (1HP), 1 phase, 240V, 4.2A,50/60Hz,
3.100.000
LSLV0015M100-1EOFNS 
1.5kW
1.5kW (2HP), 1 phase, 240V, 7.5A, 50/60Hz,
3.700.000
LSLV0022M100-1EOFNS 
2.2kW
2.2kW (3HP), 1 phase, 240V, 10A, 50/60Hz,
4.050.000
LSLV0001M100-1EOFNA 
0.1kW
0.1kW(1/8HP), 1 phase, 240V, 0.8A,50/60Hz,
2.900.000
LSLV0002M100-1EOFNA 
0.2kW
0.2kW (1/4HP),1 phase, 240V,1.4A 50/60Hz,
3.000.000
LSLV0004M100-1EOFNA 
0.4kW
0.4kW (1/2HP),1 phase, 240V, 2.4A, 50/60Hz
3.150.000
LSLV0008M100-1EOFNA 
0.75kW
0.75kW (1HP),1 phase, 240V, 4.2A,50/60Hz,
3.350.000
LSLV0015M100-1EOFNA 
1.5kW
1.5kW (2HP), 1 phase, 240V, 7.5A 50/60Hz,
4.000.000
LSLV0022M100-1EOFNA 
2.2kW
2.2kW,(3HP), 1 phase, 240V, 10A 50/60Hz 
4.350.000
BIẾN TẦN THANG MÁY Loại 3P 380-400V
LSLV0055L100-4NNFN 
5.5kW
5.5kW(7.5HP), 3 phase,380V,12A, 150% for 1s
13.500.000
LSLV0075L100-4NNFN 
7.5kW
7.5kW(10HP), 3 phase, 380V, 16A,150% for 1s 
16.500.000
LSLV0110L100-4NNFN 
11kW
11kW(15HP), 3 phase, 380V,24A, 150% for 1s 
19.200.000
LSLV0150L100-4NNFN 
15kW
15kW (20HP), 3 phase, 380V, 30A,150% for 1s 
24.600.000
LSLV0185L100-4NNFN 
18.5kW
18.5kW(25HP),3 phase,380V, 39A,150% for 1s
28.800.000
LSLV0220L100-4NNFN 
22kW
22kW(30HP),3 phase, 380V, 45A, 150% for 1s 
35.400.000
Dynamic Braking Unit (DBU) Bộ Transistor để gắn Điện trở xả vào. 
LSLV0150DBU-2LN
Brake unit for 15kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 
3.900.000
LSLV0220DBU-2LN 
Brake unit for 22kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 
4.500.000
LSLV0370DBU-2LN 
Brake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 
5.400.000
LSLV0370DBU-2HN 
Brake unit for 37kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
12.400.000
LSLV0750DBU-2LN 
Brake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 
7.500.000
LSLV0750DBU-2HN 
Brake unit for 75kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
18.500.000
LSLV0900DBU-2HN 
Brake unit for 90kW, 220V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
20.500.000
LSLV0150DBU-4LN 
Brake unit for 15kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 
3.900.000
LSLV0220DBU-4LN 
Brake unit for 22kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 
4.500.000
LSLV0370DBU-4LN 
Brake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 
5.400.000
LSLV0370DBU-4HN 
Brake unit for 37kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
11.800.000
LSLV0750DBU-4LN 
Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~10%ED (Enable Duty) 
6.900.000
LSLV0750DBU-4HN 
Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
16.800.000
INV,SV750DB-4 
Brake unit for 75kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty), CE certificated 
23.500.000
LSLV0900DBU-4HN 
Brake unit for 90kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
20.500.000
LSLV1320DBU-4HN 
Brake unit for 132kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
25.000.000
LSLV1600DBU-4HN 
Brake unit for 160kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
34.000.000
LSLV2200DBU-4HN 
Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 5~50%ED (Enable Duty) 
37.500.000
INV,SV2200DB-4 
Brake unit for 220kW, 440V / 150% Average Braking Torque / 100%ED (Enable Duty), CE certificated 
22,888.80
SV4500IP5A-4O
450kW
450kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-120Hz
23,101.90
iS7 Series - 3 Phase 215, 220, 230V - Optional Loader(Keypad)
SV0008IS7-2NO
0.75kW
0.75kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz,
303.50
SV0015IS7-2NO
1.5kW
1.5kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz,
313.80
SV0022IS7-2NO
2.2kW
2.2kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz,
358.10
SV0037IS7-2NO
3.7kW
3.7kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz,
405.80
SV0055IS7-2NO
5.5kW
5.5kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz,
460.40
SV0075IS7-2NO
7.5kW
7.5kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-400Hz,
538.80
SV0110IS7-2NO
11kW
11kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 400Hz,
818.50
SV0150IS7-2NO
15kW
15kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 400Hz,
963.40
SV0185IS7-2NO
18.5kW
18.5kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 400Hz,
1,108.40
SV0220IS7-2NO
22kW
22kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 400Hz,
1,253.30
iS7 Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V - Optional Loader(Keypad)
SV0008IS7-4NO
0.75kW
0.75kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz
363.20
SV0015IS7-4NO
1.5kW
1.5kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz,
375.10
SV0022IS7-4NO
2.2kW
2.2kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz,
434.80
SV0037IS7-4NO
3.7kW
3.7kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz,
470.60
SV0055IS7-4NO
5.5kW
5.5kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz
511.60
SV0075IS7-4NO
7.5kW
7.5kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz,
634.30
SV0110IS7-4NO
11kW
11kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 400Hz,
900.30
SV0150IS7-4NO
15kW
15kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 400Hz,
937.90
SV0185IS7-4NO
18.5kW
18.5kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 400Hz,
1,159.50
SV0220IS7-4NO
22kW
22kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 400Hz
1,193.60
SV0300IS7-4NO
30kW
30kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz
1,790.40
SV0370IS7-4NO
37kW
37kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz
2,216.70
SV0450IS7-4NO
45kW
45kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz
2,302.00
SV0550IS7-4NO
55kW
55kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz
2,898.80
SV0750IS7-4NO
75kW
75kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-400Hz
3,202.30
SV0900IS7-4SOD
90kW
90kW(125HP), 3 phase, 380~480V(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in DC reactor
4,978.00
SV1100IS7-4SOD
110kW
110kW(150HP), 3 phase, 380~480V(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in DC reactor
5,337.20
SV1320IS7-4SOD
132kW
132kW(175HP), 3 phase, 380~480V(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in DC reactor
6,377.40
SV1600IS7-4SOD
160kW
160kW(215HP), 3 phase, 380~480V(+10%,-15%), 50~60Hz(±5%), 0.01~400Hz, built-in DC reactor
6,803.70
iV5 Series - 3 Phase 215, 220, 230V - Optional Loader(Keypad)
SV055IV5-2DB
5.5kW
5.5kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-360Hz
827.00
SV075IV5-2DB
7.5kW
7.5kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-360Hz
818.50
SV110IV5-2DB
11kW
11kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-360Hz
1,280.60
SV150IV5-2DB
15kW
15kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-360Hz
1,282.30
SV185IV5-2DB
18.5kW
18.5kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-360Hz
1,302.80
SV220IV5-2DB
22kW
22kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-360Hz
1,342.00
SV300IV5-2N
30kW
30kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-360Hz
2,395.80
SV370IV5-2N
30kW
37kW, three phase, 230V, 50/60Hz, 0-360Hz
2,412.80
iV5 Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V - Optional Loader(Keypad)
SV055IV5-4DB
5.5kW
5.5kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
828.70
SV075IV5-4DB
7.5kW
7.5kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
832.10
SV110IV5-4DB
11kW
11kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
1,284.00
SV150IV5-4DB
15kW
15kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
1,330.00
SV185IV5-4DB
18.5kW
18.5kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
1,371.00
SV220IV5-4DB
22kW
22kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
1,342.00
SV300IV5-4
30kW
30kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
2,395.80
SV370IV5-4
37kW
37kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
2,412.80
SV450IV5-4
45kW
45kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
2,539.00
SV550IV5-4
55kW
55kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
2,842.60
SV750IV5-4
75kW
75kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
3,625.20
SV900IV5-4
90kW
90kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
4,597.20
SV1100IV5-4
110kW
110kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
4,830.80
SV1320IV5-4
132kW
132kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
5,651.00
SV1600IV5-4
160kW
160kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
6,036.40
SV2200IV5-4
220kW
220kW, three phase, 400V, 50/60Hz, 0-360Hz
10,940.50
iH Series - 3 Phase 380, 415, 440, 460V
SV030IH-4U
30kW
Optional braking chopper
1,711.50
SV037IH-4U
37kW
Optional braking chopper
2,182.80
SV045IH-4U
45kW
Optional braking chopper
2,628.10
SV055IH-4U
55kW
Optional braking chopper
3,055.50
SV075IH-4U
75kW
Optional braking chopper
3,686.30
SV090IH-4U
90kW
Optional braking chopper
4,766.70
SV110IH-4U
110kW
Optional braking chopper
5,805.80
SV132IH-4U
132kW
Optional braking chopper
6,808.40
SV160IH-4U
160kW
Optional braking chopper
7,432.90
SV220IH-4U
220kW
Optional braking chopper
12,199.50
Key Pad
SV-IS5 LCD KEYPAD
 
LCD Keypad
39.40
SV-IP5A LCD KEYPAD
 
LCD display keypad for iP5A
34.10
SV-IS7 LCD KEYPAD
 
LCD KEYPAD
42.60
SV-IS5 SUB BOARD A
 
Extended I/O module, 3 multi-fuctional inputs and 3 outputs
29.20
SV-IS5 SUB BOARD B
 
Encoder pulse input and output module
57.90
SV-IS5 SUB BOARD C
 
Extended I/O module, 3 inputs, 1 output and 2 analog meter outputs
76.80
SV-IS5/IP5A SUB BOARD E
 
Current output card [Only available in case that the dedicated O/S is installed]
61.70
SV-IS7 ENCODER
 
Encoder card for closed loop control
18.70
SV-IS7 PROFIBUS-DP
 
ProfiBus dedicated connector
179.80
SV-IS7 PLC
 
PLC card (MK120S Platform)
131.50
SV-IS7 Modbus TCP
 
100M BASE-TX, 10M BASE-T support
101.20
Remote Cable
SV-IG5A REMOTE CABLE 2M
 
2 meter connection cable between inverter and keypad plus fixture
15.80
SV-IG5A REMOTE CABLE 3M
 
3 meter connection cable between inverter and keypad plus fixture
24.80
SV-IG5A REMOTE CABLE 5M
 
5 meter connection cable between inverter and keypad plus fixture
27.70
SV150DBU-2
 
Brake unit for 11 to 15kW, 230V(Non UL Type)
179.60
SV220DBU-2
 
Brake unit for 18.5 to 22kW, 230V(Non UL Type)
207.20
SV150DBU-4
 
Brake unit for 11 to 15kW, 400V(Non UL Type)
179.60
SV220DBU-4
 
Brake unit for 18.5 to 22kW, 400V(Non UL Type)
207.20
SV150DBU-2U
 
Brake unit for 11 to 15kW, 230V(UL Type)
345.30
SV220DBU-2U
 
Brake unit for 18.5 to 22kW, 230V(UL Type)
386.70
SV370DBU-2U
 
Brake unit for 30 to 37kW, 230V(UL Type)
428.20
SV550DBU-2U
 
Brake unit for 45 to 55kW, 230V(UL Type)
469.60
SV150DBU-4U
 
Brake unit for 11 to 15kW, 400V(UL Type)
345.30
SV220DBU-4U
 
Brake unit for 18.5 to 22kW, 400V(UL Type)
386.70
SV370DBU-4U
 
Brake unit for 30 to 37kW, 400V(UL Type)
428.20
SV550DBU-4U
 
Brake unit for 45 to 55kW, 400V(UL Type)
469.60
SV750DBU-4U
 
Brake unit for 75kW, 400V(UL Type)
511.00
SV037DBH-2(NEW)
 
Brake unit for 30 to 37kW, 230V
234.80
SV037DBH-4(NEW)
 
Brake unit for 30 to 37kW, 400V
234.80
SV075DBH-4(NEW)
 
Brake unit for 45 to 75kW, 400V
303.90

 

 

Sản phẩm khác