HYUNDAI
24 December,2015

Thiết bị điện trung thế của Hyundai được sản xuất tại Hàn Quốc

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và bảng giá cập nhật đầy đủ nhất.

• Bảng báo giá bán sản phẩm:

BẢNG GIÁ CẦU DAO CẮT TẢI VÀ ỐNG CHÌ 25-06-2011 
(Giá chưa bao gồm VAT 10%)
STT
Ký hiệu
Quy cách
Đơn vị
Đơn giá (VNĐ)
HITC - LBS
1
HITC - LBS
HDS - 24 E 630A - 20kA/s
Bộ
  32,228,000
2
HITC - LBS
HDS - 24  630A - 20kA/s
Bộ
  30,510,000
3
HITC - LBS
HDS - 35  630A - 20kA/s
Bộ
  53,743,000
ỐNG CHÌ
1
HITC Fuse
HiTC F 10kV/  5A - 20A
Ống
    2,643,000
2
HITC Fuse
HiTC F 10kV/ 25A - 40A
Ống
    2,786,000
3
HITC Fuse
HiTC F 10kV/ 50A
Ống
    3,100,000
4
HITC Fuse
HiTC F 10kV/ 60A - 100A
Ống
    3,414,000
5
HITC Fuse
HITC F 24 / 5A - 25
Ống
    3,100,000
6
HITC Fuse
HITC F-24 / 31,5A - 40A
Ống
    3,414,000
7
HITC Fuse
HITC F 24 / 50A
Ống
    3,786,000
8
HITC Fuse
HITC F 24 / 80A - 100A
Ống
    8,571,000
9
HITC Fuse
HITC F 35 / 5A - 25A
Ống
    3,429,000
10
HITC Fuse
HITC F 35 / 31,5A - 40A
Ống
    3,786,000
11
HITC Fuse
HITC F 35 / 50A
Ống
    4,821,000
Sản phẩm khác