Linh kiện công suất
02 December,2015

Các loại linh kiện công suất Thyristor, IGBT, MOSFET,... cho biến tần.

Linh kiện công suất lớn từ 10A - 450A của các hãng: FUJI, MITSUBISHI, EUPEC, SEMIKRON, TYCO, TOSHIBA, DANFOSS, SANREX, HITACHI, SANKEN, INFINEON…

san pham linh kien cong suat IGBT

HOTLINE HỖ TRỢ TƯ VẤN : 0931 331 118

• Bảng báo giá bán sản phẩm:

FUJI IGBT
6MBP50JB(JA)060
50A/600V/6U
6R6D10A-050BHX
10A/500V/6U
6MBP75JB(JA)060
75A/600V/6U
6R6D15A-050BHX
15A/500V/6U
6MBP100JB(JA)060
100A/600V/6U
6R6D20A-050BHX
20A/500V/6U
6MBP150JB060
150A/600V/6U
6R6D30A-050BHX
30A/500V/6U
6MBI150JA060
 
6R6D50A-050BHX
50A/500V/6U
6MBP200JA(JB)060
200A/600V/6U
6R6D10A-120BHX
10A/1200V/6U
6MBP200KA060
 
6R6D15A-120BHX
15A/1200V/6U
6MBP300KA060
300A/600V/6U
6R6D25A-120BHX
25A/1200V/6U
6MBP50JA120
50A/600V/6U
6MBR40SA060
40A/600V/6U
6MBP75JA120
75A/600V/6U
6MBR50UA060
50A/600V/6U
6MBP100JA120
100A/600V/6U
 
 
7MBI75N-060
75A/600V7U
7MBR50LC-060
50A/600V/7U
7MBI100N-060
100A/600V/7U
7MBR50SA060
50A/600V/7U
7MBI40N-120
40A/1200V/7U
7MBR75GE060
75A/600V/7U
7MBI50N-120
50A/1200V/7U
7MBR8LC-120
8A/1200V/7U
7MBP50JB060
50A/600V/7U
7MBR10NF-120
10A/1200V/7U
7MBP75JB(JA)060
75A/600V/7U
7MBR10NE-120
10A/1200V/7U
7MBP100JB(JA)060
100A/600V/7U
7MBR10SA120
10A/1200V/7U
7MBP150JB060
150A/600V/7U
 
 
7MBP200JB060
200A/600V/7U
7MBR10SB120
 
7MBP50JA120
50A/1200V/7U
7MBR10UG120
 
7MBP75JB120
75A/1200V/7U
7MBR15UG120
 
7MBP100JB120
100A/1200V/7U
7MBR15NE(NF)120
15A/1200V/7U
7D30D-050EHR
30A/500V/7U
7MBR15SA120
15A/1200V/7U
7D50D-050EHR
50A/500V/7U
 
 
7D75D-050EHR
75A/500V/7U
7MBR15LC-120
15A/1200V/7U
7D100D-050EHR
100A/500V/7U
7MBR25LC-120
 
7D150D-050EHR
150A/500V/7U
7MBR25SC120
 
7D30A-050EJR
30A/500V/7U
7MBR25NE(NF)120
25A/1200V/7U
7D50A-050EJR
50A/500V/7U
7MBR25NH120
 
7D75A-050EJR
75A/1200V/7U
7MBR25UA120
 
7MBR50SB060
 
7MBR25SA120
25A/1200V/7U
7MBR50SC060
 
 
 
7MBR75SD060
 
7MBR35SA120
35A/1200V/7U
7MBR75U2B060
 
7MBR35UH120
35A/1200V/7U
7MBR75SB060
 
7MBR35UA120
 
7MBR100SD060
 
7MBR35SB120
 
7MBR100SB060
 
7MBR35SD120
35A/1200V/7U
7MBR100U2B060
 
7MBR50UB120
50A/1200V/7U
7MBR150U2R060
 
7MBR50SB120
50A/1200V/7U
7MBR15LB120
 
7MBR50SA120
 
7MBR15LD120
 
7MBR50UA120
 
7MBR10SA060
 
7MBR50SD120
50A/1200V/7U
7MBR30NF(NE)060
30A/600V/7U
7MBR50UH120
 
7MBR20SA060
20A/600V/7U
7MBR75UB120
75A/1200V/7U
7MBR20SC060
20A/600V/7U
7MBR75U4B120
75A/1200V/7U
7MBR30TC060
30A/600V/7U
7MBR75U4R120-50
 
7MBR30SA060
30A/600V/7U
7MBR100U4B120
 
7MBR10KA060
 
 
 
7MBR50NF(NE)060
50A/600V/7U
 
 
7MBR50NH060
50A/600V/7U
 
 
FUJI R SERIES IGBT-IPM
4MBP75RHA060
75A/600V4
6MBP100NA060
100A/600V/6U
4MBP100RHA060
100A/600V4
6MBP150RA060
150A/600V/6U
5MBP150RA060
150A600V/5
6MBP150RF060
150A/600V/6U
6MBP15RY060
15A/600V/6U
6MBP150NA060
 
6MBP20RTA060
20A/600V/6U
6MBP150RS060
150A/600V/6U
6MBP20JB060
20A/600V/6U
6MBP160RTA060
160A/600V/6U
6MBP20RY060
20A/600V/6U
6MBP200RA060
200A/600V/6U
6MBP30RY060
30A/600V/6U
6MBP200RS060
200A/600V/6U
6MBP15RH060
15A/600V/6U
6MBP200RM060
 
6MBP20RH060
20A/600V/6U
6MBP300RA060
300A/600V/6U
6MBP30RH060
30A/600V/6U
6MBP250RTM060
 
6MBP30RTA060
30A/600V/6U
6MBP400RTM060
 
6MBP50RA060
50A/600V/6U
6MBP50TEA060
50A/600V/6U
6MBP50RH060
 
6MBP75TEA060
 
6MBP50RTF060
 
6MBP100TEA060
 
6MBP75RA060
75A/600V/6U
6MBP150TEA060
 
6MBP75RH060
 
6MBP50RTJ060
 
6MBP75RS060
75A/600V/6U
6MBP75RTJ060
 
6MBP100RA060
100A/600V/6U
6MBP100RTJ060
 
6MBP100RD060
100A/600V/6U
6MBP200RTS060
 
6MBP100RTA060
100A/600V/6U
6MBP300RTS060
 
6MBP100RTC060
100A/600V/6U
6MBP150RTJ060
 
6MBP100RS060
100A/600V/6U
6MBP50RTB060
 
6MBP25RA120
25A/1200V/6U
6MBP75RTB060
 
6MBP25RS120
25A/1200V/6U
6MBP150RE060
 
6MBP25RB120
 
6MBP150RSM120
 
6MBP50RA120-55
50A/1200V/6U
6MBP200RSM120
 
6MBP50RS120
50A/1200V/6U
6MBP300RSM120
 
6MBP75RA120
75A/1200V/6U
6MBP25TEA120
 
6MBP75RU2A120-50
75A/1200V/6U
6MBP75RSA120
 
6MBP75RS120
75A/1200V/6U
6MBP50TEA120
 
6MBP100RA120
100A/1200V/6U
 
 
6MBP100RS120
100A/1200V/6U
6MBP75TEA120
 
6MBP150RA120
150A/1200V/6U
6MBP25RJ120
 
6MBP150RSA120
 
6MBP50RJ120
 
7MBP50RA060
50A/600V/7U
6MBP75RJ120
 
7MBP50RH060
 
7MBP200RA060
200A/600V/7U
7MBP50NA060
50A/600V/7U
7MBP300RA060
300A/600V/7U
7MBP75NA060
75A/600V/7U
7MBP50TEA060
 
7MBP75TB060
75A/600V/7U
7MBP75TEA060
 
7MBP75KB060
75A/600V/7U
7MBP80RTA060
 
7MBP75RA060
75A/600V/7U
7MBP100TEA060
 
7MBP75RH060
 
7MBP150TEA060
 
7MBP150NA060
150A/600V/7U
7MBP50RTJ060
 
7MBP100TB060
100A/600V/7U
7MBP75RTJ060
 
7MBP100NA060
100A/600V/7U
7MBP100RTJ060
 
7MBP100RA060
100A/600V/7U
7MBP150RTJ060
 
7MBP100KB060
100A/600V/7U
7MBP50RTB060
 
7MBP150RA(RF)060
150A/600V/7U
7MBP75RTB060
 
7MBP25RA120
25A/1200V/7U
7MBP25TEA120
 
7MBP50RA120
50A/1200V/7U
7MBP50TEA120
 
 
 
7MBP75TEA120
 
 
 
7MBP25RJ120
 
 
 
7MBP50RJ120
 
 
 
7MBP75RJ120
 

 

SANREX IGBT
GCM100AA60
100A/600V/2U
GCA75AA60
75A/600V/2U
GCA100BA60
100A/600V/2U
GCA100AA60
100A/600V/2U
GSA400CA60IGBT
400A/600V1U
GCA75AA120
 
GSA600CA60
600A/600V/1U
MBN325A18
325A/1800V/1U
HITACHI IGBT
MBN200GS6AW
200A/600V/1U
MBN1800D17
1800A/1700V/1U
MBN300GS6AW
300A/600V/1U
MBN325C20
325A/2000V/1U
MBN400GS6AW
400A/600V/1U
MBN400C20
400A/2000V/1U
MBN200GS12AW
200A/1200V/1U
MBN500C20
500A/2000V/1U
MBN300GS12AW(BW)
300A/1200V/1U
MBN600C20
600A/2000V/1U
MBN400GS(NS)12AW(BW)
400A/1200V/1U
MBN1200E17D
 
MBN400GR12
400A/1200V/1U
MBN600C33A
600A/3300V/1U
MBN600GR12
600A/1200V/1U
MBN1200D25AW(B)
1200A/2500V/1U
MBN600GS6BW
 
MBN400D33
400A/3300V/1U
MBN600GS(NS)12AW(BW)
600A/1200V/1U
MBN600D33
600A/3300V/1U
MBN800GS12AW(BW)
800A/1200V/1U
MBN1200GR17E
1200A/1700V/1U
MBN1000QS12AW(BW)
1000A/1200V/1U
MBN1200D33AW
1200A/3300V/1U
MBN1000JS12AW
1000A/1200V/1U
MBN800E33D
800A/3300V/1U
MBN1200GS(NS)12AW
1200A/1200V/1U
MBN1200GR12EW
1200A/1200V/1U
MBN800GR17
800A/1700V/1U
MBN1200D25AW(B)
1200A/2500V/1U
(2U 600V)IGBT
 
(2U 1200V)IGBT
 
MBM100AS6
100A/600V/2U
MGN600B12
600A/1200V2U
MBM150GS6AW
150A/600V/2U
MBM75GS12A
75A/1200V/2U
MBM200GS6AW
200A/600V/2U
MBM100GS12A
100A/1200V/2U
MBM200BS6
200A/600V/2U
MBM100HS12A
 
MBM200HS6A(6G)
200A/600V/2U
MBM150GS12AW(EBW)
150A/1200V/2U
MBM300BS6
300A/600V/2U
MBM200GS12AW(EBW)
200A/1200V/2U
MBM300GS6AW
300A/600V/2U
MBM200JS12AW
200A/1200V/2U
MBM300HR6HY
300A/600V/2U
MBM200GR12
 
MBM300HS6B(6H)
300A/600V/2U
MBM300GS(NS)12AW
300A/1200V/2U
MBM400GS(JS)6AW
400A/600V/2U
MBM400QS12AW
400A/1200V/2U
MBM400HS6A
400A/600V/2U
MBM600QS12AW
600A/1200V/2U
MBM600GS6CW
600A/600V/2U
MBM300HT12
300A/1200V/2U
MGM300B12
300A/1200V2U
MBM200HT12
200A/1200V/2U
MBF300GP60HW
300A600V/6U
MBM150HT12H
150A/1200V/2U
(6U600V)IGBT
Technical specification
(6U1200V)IGBT
Technical specification
MBB100AS6
100A/600V/6U
MBB75GS12A/6U
75A/1200V/6U
MBB150D45B
150A/6U
MBB100GS12A/6U
100SA/1200V/6U
SANKEN IGBT
SG50Z2
50A/1200V/2U
SG300Z2
300A/1200V/2U
SG75Z2
75A/1200V/2U
SG200Z1H
200A/1200V/1U
SG100Z2
100A/1200V/2U
SG300Z1H
300A/1200V/1U
SG150Z2
150A/1200V/2U
SG400Z1H
400A/1200V/1U
SG200Z2
200A/1200V/2U
SG600Z1H
600A/1200V/1U
FSG300X2N
300A/600V/2U
SG600Z1U
 
SG30Z6A
30A/1200V/6U
SG600X1U
600A/600V/1U
SG50Z6A
50A/1200V/6U
 
 
SG50Z2
50A/1200V/2U
 
 
DANFOSS IGBT
DP10D1200101804
10A/1200V/6U IGBT
DP450D1200T102001
450A/1200V/6U IGBT
DP15D1200101804
15A/1200V/6U IGBT
DP10H1200T0101901
 
DP25D1200101806
25A/1200V/6U IGBT
DP15F1200T0101910
 
DP50D1200101807
50A/1200V/6U IGBT
DP15F1200T101612
15A/1200V PIM-T
DP225D1200T102000
225A/1200V/6U IGBT
DP25F1200T101612
25A/1200V PIM-T
DP50D1700101800
50A/1200V/6U IGBT
DP20F600T101608
20A600V6UPIM-T2
DP300D1200T102001
300A/1200V/6U IGBT
DP20F600T101627
20A/600V6UPIM-E
DP20K500T
 
DP26F1200T10
26A/1200VPIM
EUPEC IGBT
BSM200GA120DN2(DLC)
200A/1200V/1U
BSM400GA120DN2(DLC)
400A/1200V/1U
BSM300GA120DN2SE3256
300A/1200V/1U
BSM300GA170DN2(DLC)
300A/1700V/1U
BSM300GA120DN2(DLC)
300A/1200V/1U
BSM400GA170DLC
400A/1700V/1U
BSM400GA120DN2SE3256
400A/1200V/1U
 
 
Models (2U600/1200/1700V) IGBT
Technical specification
Models(2U 1200/1700V) IGBT
Technical specification
BSM50GB60DLC
50A/600V/2U
BSM75GB170DN2
75A/1700V/2U
BSM75GB60DLC
75A/600V/2U
BSM100GB170DN2
100A/1700V/2U
BSM100GB60DLC
100A/600V/2U
BSM150GB170DN2(DLC)
150A/1700V/2U
BSM150GB60DLC
150A/600V/2U
BSM200GB170DLC
200A/1700V/2U
BSM200GB60DLC
200A/600V/2U
BSM25GAL120DN2
25A/1200V/2U
BSM300GB60DLC
300A/600V/2U
BSM50GAL120DN2
50A/1200V/2U
BSM25GB120DN2
25A/1200V/2U
BSM75GAL120DN2
75A/1200V/2U
BSM35GB120DN2(DLC)
35A/1200V/2U
BSM100GAL120DN2(DLCK)
100A/1200V/2U
BSM50GB100D
50A/1000V/2U
BSM150GAL120DN2(DLCK)
150A/1200V/2U
BSM50GB120DN2(DLC)
50A/1200V/2U
BSM200GAL120DN2(DLCK)
200A/1200V/2U
BSM75GB120DN2(DLC)
75A/1200V/2U
BSM300GAL120DN2(DLCK)
300A/1200V/2U
BSM100GB120DN2K(DLCK)
100A/1200V/2U
BSM75GAR120DN2
75A/1200V/2U
BSM100GB120DN2(DLC)
100A/1200V/2U
BSM100GAR120DN2
100A/1200V/2U
BSM150GB120DN11
150A/1200V/2U
BSM150GAR120DN2
150A/1200V/2U
BSM150GB120DN2(DLC)
150A/1200V/2U
BSM200GAR120DN2
200A/1200V/2U
BSM150GB100D
150A/1000V/2U
BSM300GAR120DLC
300A/1200V/2U
BSM200GB120DN2(DLC)
200A/1200V/2U
BSM50GB170DN2
50A/1700V/2U
BSM300GB120DN2(DLC)
300A/1200V/2U
 
 
Models(6U 600/1200V) IGBT
Technical specification
Models(6U 1200/1700V) IGBT
Technical specification
BSM10GD60DLC
10A/600V/6U
BSM25GD120DN2
25A/1200V/6U
BSM15GD60DLC
15A/600V/6U
BSM25GD120D2
25A/1200V/6U
BSM20GD60DLC
20A/600V/6U
BSM35GD120DN2(DLC)
35A/1200V/6U
BSM25GD60DLC
25A/600V/6U
BSM35GD120D2
35A/1200V/6U
BSM30GD60DLC
30A/600V/6U
BSM50GD120DN2(DLC)
50A/1200V/6U
BSM50GD60DLC
50A/600V/6U
BSM75GD120DN2(DLC)
75A/1200V/6U
BSM75GD60DLC
75A/600V/6U
BSM100GD120DN2(DLC)
100A/1200V/6U
BSM100GD60DLC
100A/600V/6U
BSM50GX120DN2
50A/1200V/6U
BSM150GD60DLC
150A/600V/6U
BSM50GD170DL
50A/1700V/6U
BSM200GD60DLC
200A/600V/6U
BSM75GD170DL
75A/1700V/6U
BSM10GD120DN2
10A/1200V/6U
BSM100GT170DL
100A/1700V/6U
BSM10GD120DN1
10A/1200V/6U
BSM100GT120DN2
100A/1200V/6U
BSM15GD120D2
15A/1200V/6U
BSM150GT120DN2
150A/1200V/6U
BSM15GD120DN1
15A/1200V/6U
BSM150GT170DL
150A/1700V/6U
BSM15GD120DN2
15A/1200V/6U
BSM200GT120DN2
200A/1200V/6U
BSM25GD120DN1
25A/1200V/6U
 
 
4 unit H bridge series
 
 
 
F4-50R12KS4
70A/1200V
F4-100R06KL4
130A/1200V
F4-75R12KS4
100A/1200V
F4-150R06KL4
180A/1200V
F4-100R12KS4
130A/1200V
F4-200R06KL4
225A/1200V
F4-150R12KS4
180A/1200V
 
 
SIEMENS power integration module (series of GP/ FP, bridge of three phase+ seven units+ temperature sensor)
Models(7U 600)IGBT
Technical specification
Models(7U 600/1200V)IGBT
Technical specification
BSM10GP60
10A/600V/7U
BSM100GP60
100A/600V/7U
BSM15GP60
15A/600V/7U
BSM10GP120
10A/1200V/7U
BSM20GP60
20A/600V/7U
BSM15GP120
15A/1200V/7U
BSM30GP60
30A/600V/7U
BSM25GP120
25A/1200V/7U
BSM50GP60(60G)
50A/600V/7U
BSM35GP120(120G)
35A/1200V/7U
BSM75GP60
75A/600V/7U
BSM50GP120
50A/1200V/7U
FB10R06KL4G
 
FP25R12KE3
40A/1200V
FP10R12KE3
10A/1200V/7U
FP40R12KE3G
55A/1200V
FP10R06KL4B3
 
FP40R12KE3
55A/1200V
FP15R06KL4
15A/600V
FP50R12KE3
75A/1200V
FP15R12KE3G
25A/1200V
FP75R12KE3
105A/1200V
FP20R06KL4/KE3
20A/600V
 
 
MITSUBISHI IGBT MODULE
(2U 600V)IGBT
Technical specification
(2U 600V)IGBT
Technical specification
CM50DY-12H
50A/600V/2U
CM50E3Y-12E
50A/600V/1U
CM75DY-12H(E)
75A/600V/2U
CM50E3U-12E
50A/600V1U
CM75DU-12H(F)
75A/600V/2U
CM75E3U-12E
75A/600V/1U
CM100DY-12H(E)
100A/600V/2U
CM75E3Y-12E
75A/600V1U
CM100DU-12H(F)
100A/600V2U
CM100E3U-12E
75A/600V1U
CM100DUS-12F
100A/600V2U
CM100E3Y-12E
100A/600V/1U
CM150DY-12H(E)
150A/600V/2U
CM150E3Y-12E
150A/600V1U
CM150DU-12H(F)
150A/600V2U
CM150E3U-12E
150A/600V/1U
CM150DUS-12F
150A/600V2U
CM200E3Y-12E
200A/600V1U
CM150DY-12NF
 
CM200E3U-12E
200A/600V1U
CM200DY-12H(E)
200A/600V/2U
CM300E3Y-12E
300A/600V/1U
CM200DY-12NF
200A/600V/2U
CM300E3U-12E
300A/600V/1U
CM200DU/12H(F)
200A/600V2U
CM300E2U-12E
300A/600V/1U
CM200DUS-12F
200A/600V2U
CM400YE2P-12F
400A/600V/2U
CM600DU-5F
600A/250V/2U
CM400YE2N-12F
400A/600V/2U
CM300DJB-060
 
CM300YE2N-12F
300A/600V/2U
CT300DJB060
 
CM300YE2P-12F
300A/600V/2U
CM300DY-12H
300A/600V/2U
CM600YE2N-12F
600A/600V/2U
CM300DY-12NF
300A/600V/2U
CM600YE2P-12F
600A/600V/2U
CM300DY-12E
300A/600V/2U
CM110YE4-12F
110A/600V/4U
CM300DY-12
 
CM150YE4-12F
150A/600V4
CM300DY-12G
 
CM165YE4-12F
165A/600V4
CM300DU/12H(F)
300A/600V/2U
CM200YE4-12F
200A/600V4
CM300DU/12NFH
300A/600V/2U
CM600DY-12NF
600A/600V/2U
CM350DU-5F
350A/600V/2U
CM800DU-12H
800A/600V/2U
CM350DU-5F
 
 
 
CM400DU-5F
400A/250V/2U
 
 
CM400DY(DU)-12H(E)
400A/600V/2U
 
 
CM400DU-12NFH
400A/600V/2U
 
 
CM400DY-12
400A/600V/2U
 
 
CM400DY-12NF
 
 
 
CM400DY1-12H/E
400A/600V2U
 
 
2U
(1200/1400V)IGBT
Technical specification
2U (1200V/1400V/
1700V/2500V/3300V) IGBT
Technical specification
CM50DY-24H(E)
50A/1200V/2U
CM50E3Y-24E(H)
50A/1200V/1U
CM50DU-24H(F)
50A/1200V/2U
CM50E3U-24H(F)E
50A/1200V/1U
CM75DY-24H(E)
75A/1200V/2U
CM75E3U-24H(F)/E
75A/1200V21U
CM75DU-24H(F)
75A/1200V2U
CM75E3Y-24E(F)/H
75A/1200V1U
CM100DU-24H
100A/1200V/2U
CM100E3Y-24E/H
100A/1200V/1U
CM100DU-14NFH
100A/1200V/2U
CM100E3U-24E/H
100A/1200V/1U
CM100DY-24A
 
CM100E3U-34KA
100A/1700V/1U
CM100DC-24NFM
 
CM150E3Y-24E
150A/1200V/1U
CM100DC1-24NFM
 
CM150E3U-24E/H/F
150A/1200V/1U
CM100DY-24H(E)
100A/1200V/2U
CM150E3U-34KA
150A/1700V/1U
CM100DY-24NF
 
CM200E3U-24E/H
200A/1200V/1U
CM100DK-24E
100A/1200V/2U
CM200E3Y-24E/H
200A/1200V/1U
CM100DY-34A
100A/1700V/2U
CM300DU-34K
300A/1700V/1U
CM100DU-34NF
100A/1700V/2U
CM300E3Y-24E
300A/1200V/1U
CM150DU-34KA
150A/1700V/2U
CM300E3U-24E
300A/1200V/1U
CM150DY-34A
150A/1700V/2U
CM50DY-28H
50A/1400V/2U
CM150DU-24H(F)
150A/1200V/2U
CM75DY-28H
75A/1400V/2U
CM150DU-24NFH
150A/1200V/2U
CM75DY-34A
75A/1700V/2U
CM150DY-24A
 
CM200DY-28H
200A/1400V/2U
CM150DC-24NFM
 
CM200DY-34A
200A/1700V2U
CM150DC1-24NFM
 
CM200DU-34KA
200A/1700V2U
CM150DY-24H
150A/1200V/2U
CM900DU-24NF
900A/1200V2U
CM150DY-24NF
 
 
 
CM150DY-24E
 
CM1400DU-24NF
1400A/1200V/2U
CM150DK-24E
150A/1200V/2U
 
 
CM200DY-24H(E)
200A/1200V/2U
CM300DY-28
300A/1400V/2U
CM200DY-24NF
200A/1200V/2U
CM300DY-34A
300A/1700V/2U
CM200DY-24A
 
CM400DY-34A
 
CM200DC-24NFM
 
CM400DY-34H
 
CM200DC1-24NFM
 
CM400DU-34KA
 
CM200DU-24H(F)
200A/1200V2U
CM400DY-50H
400A/2500V/2U
CM200DU-24NFH
200A/1200V2U
CM400DY-66H
400A/3300V/2U
CM300DY-24H(E)
300A/1200V/2U
CM600DY-34H
600A/1700V/2U
CM300DY-24NF
300A/1200V/2U
 
 
CM300DC1-24NFM
 
CM800E3UA-24F
 
CM300DU-24H(F)
300A/1200V2U
CM800E2UA-24F
 
CM300DU-24NFH
300A/1200V2U
 
 
CM300DY-24A
 
CM800DZ-34H
800A/1700V/2U
CM400DY-24A
400A/1200V/2
CM800E2Z-66H
800A/3300V/
CM400DU-24NFH
400A/1200V/2
CM800E6C-66H
800A/3300V/
CM400DY-24NF
400A/1200V/2U
CM800E2C-66H
800A/3300V
CM400DU-24F
 
CM1200E4C-34N
CM1200E4C-34N
CM600DU-24F
600A/1200V/2U
CM1000DU-34NF
 
CM600DU-24NF
600A/1200V/2U
CM600E2Y-34H
600A/1700V/2U
CM600DY-24A
600A/1200V/2U
GM200DY-24
 
CM223W18-24R
 
 
 
CM1200DB-34N
1200A/1700V2U
 
 
CM1200DC-34N
1200A/1700V2U
 
 

 

SKIIP SERIES
SKIIP11NAC0631T3
SKIIP22NAC12IT2/IT10
SKIIP32NAB12T/T1
SKIIP11NAC063IT2
SKIIP23AC128T2
SKIIP32NAB12T10
SKIIP11NAC063IT1
SKIIP23NAB126V10
SKIIP32NAB12T18
SKIIP11NAC063IT42
SKIIP24NAB063T12
SKIIP32NAB12T49
SKIIP11NAB063T42
SKIIP24EV10
SKIIP32NAC12T3
SKIIP11NAB063T23
SKIIP24NAB125T12
SKIIP32NAC12T42
SKIIP11NAB126V1
SKIIP24NAB126V1
SKIIP32UPS063T10
SKIIP13NEL063I
SKIIP24NAB126V10
SKIIP33UPS06
SKIIP13NAB065VI
SKIIP25NAB065V10
SKIIP33NEC125T2
SKIIP12NAB126V1
SKIIP25AC128T2
SKIIP35NAB126V1
 
SKIIP28AC065VI
SKIIP36NAB126V1
SKIIP20NAC0631T3
SKIIP28ANB16V1
SKIIP39ANB16V1
SKIIP20NAC063IT42
SKIIP29SS065T11E
SKIIP81AC12IT1
SKIIP20NAB12I
SKIIP30NAB12T/T10
SKIIP81AN15//T10
SKIIP20NAB12T6
SKIIP30NAB12T/T49
SKIIP82AHB15T1
SKIIP20NAB121T38
SKIIP30NAC12I
SKIIP82ANB15T1/T10
SKIIP20NAB12IT36
SKIIP30NAC121T1
SKIIP82AC12T1/IT1
SKIIP20NAB12T34
SKIIP30NAC12IT42
SKIIP83AHB15T1
SKIIP20NAB12T17
SKIIP30AC12T43
SKIIP83ANB15T4/T1
SKIIP20NAB12T18
SKIIP30AC12T1
SKIIP83AC12IT1
SKIIP20NAB12T49
SKIIP30AC126V2
SKIIP83AC12T2
SKIIP20NAB12T2
SKIIP31NAB063T12
SKIIP83AC12IT3
SKIIP20NAB12T43
SKIIP31NAB12T10
SKIIP83AH15//T1
SKIIP20NAC121T2
SKIIP31NAB12T/T11
SKIIP84EC12/T1
SKIIP20NAC12IT42
SKIIP31NAB125T12
SKIIP84UPS063T10
SKIIP21NAB12 I/IT7
SKIIP31NAB12T16
SKIIP85UPS063T10
SKIIP21NAB12 T31
SKIIP31NAB12T45
SKIIP84UPS06
SKIIP22NAC063IT4
SKIIP31NAC12T2
SKIIP87MB010CES
SKIIP22NAC063IT42
SKIIP31NAC12T42
SKIIP87MAR016C
SKIIP22NAB12T/T18
SKIIP31NAC063
SKIIP090NAK
SKIIP22NAB12T19
SKIIP22NAB12T10
SKIIP110NAK
SKIIP22NAB12T35
SKIIP22NAB126V10
SKIIP202GD061
SKIIP22NAB12I/IT10
SKIIP22NAC121T5
SKIIP232GD120-313/04
SKIIP312GD120-302
SKIIP292GD170-3DU
SKIIP513GD172
SKIIP342GH120-
211CTV
SKIIP302GD061
SKIIP592GH170
SKIIP342GD120
SKIIP302GD121-314
SKIIP1013GB172
SKIIP402GD061
SKIIP912GB120-303
SKIIP1092GB170-474CTV
SKIIP402GD121
SKIIP942GB120
SKIIP1203GB172
SKIIP432GH120-4D
SKIIP942GB120-317CTV
SKIIP1513GB172
SKIIP592GB170-2D
SKIIP1042GB170-4749
SKIIP1803GB122-
3DKSKIIP603GB122CT
SKIIP513GB-122CT
SKIIP1203GB122
SKIIP603GB122CT
(SKIIP1803GB122-3DK
SKIIP613GD061
SKIIP1212GB120
SKIIP1803GB172
SKIIP602GB120-
SKIIP1242GB120-407CTV
SKIIP2013GB172
SKIIP632GB120-315CTV
SKIIP1242GB120
SKIIP2403GB172
SKIIP642GB120-208CTV
SKIIP1602GB061-459CTV
SKIIP2013GB122
SKIIP802GH061-
2259CTV
SKIIP803GD061
SKIIP2403GB122
SKIIP802GB061
SKIIP912GB-303WTR
 

 

Sản phẩm khác