CIRPROTEC
17 December,2015

Cirprotec là thương hiệu chuyên về thiết bị bảo vệ, kim thu sét, chống sét lan truyền. Sản phẩm của Tây Ban Nha.

 puntos entrada instalacion

foto5enfoto6enfoto7en

Tham khảo tài liệu kỹ thuật tại đây: http://www.cirprotec.com/

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và bảng giá cập nhật đầy đủ nhất.

• Bảng báo giá bán sản phẩm:

 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ CẮT LỌC SÉT LAN TRUYỀN CIRPROTEC 11-2010
(TÂY BAN NHA)
(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Mã thiết bị
Thông số kỹ thuật
  Đơn giá
   EURO
CPS 315KA T 230 CD
Thiết bị cắt sét 3 pha, 20/380V,315kA,Voltmeter, có thiết bị đếm sét
1,597
CPS 560KA T 230 CD
Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,560kA,Voltmeter, có thiết bị đếm sét
2,225
CSPD400KA
Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,400kA,Voltmeter, có thiết bị đếm sét
1,269
4CS1-100/400
Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,100kA,Voltmeter, có thiết bị đếm sét
463
3CS1-100/400
Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,100kA/pha,không cắt trung tính
347
3CS1-40/230
Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,40kA/pha,không cắt trung tính
130
4CS1-40/230
Thiết bị cắt sét 3 pha, 220/380V,40kA/pha, cắt trung tính
174
Tủ cắt lọc sét 3pha, dòng tải 63A
Cắt 2 cấp
 
4CS1-100/230+3CS1-40/230+3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 240kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
883
3CS1-100/230+3CS1-40/230+3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 140kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
767
7CS1-40/230+3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 120kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
651
4CS1-40/230 + 3CS1-15/230 + 3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 95kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
579
3CS1-40/230 + 3 CS1-15/230 + 3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 55kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, không cắt trung tính
536
1CS4P-100/400 + 3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 100kA/4pha, dòng tải 63A
608
Tủ cắt lọc sét 3pha, dòng tải 63A
Cắt 1 cấp
 
4CS1-100/230+3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 200kA/pha, dòng tải 63A, cắt trung tính
753
3CS1-100/230+3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 100kA/pha, dòng tải 63A, không cắt trung tính
637
4CS1-40/230+3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 80kA/pha, dòng tải 63A, cắt trung tính
478
3CS1-40/230 + 3L15/63
Tủ cắt lọc sét 3pha, 40kA/pha, dòng tải 63A, không cắt trung tính
434
Tủ cắt lọc sét 3pha, dòng tải 63A
Cắt 2 cấp
 
4CS1-100/230+3 CS1-40/230+3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 240kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính
839
3CS1-100/230+3CS1-40/230+3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 140kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, không cắt trung tính
724
7CS1-40/230+3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 120kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính
608
4CS1-40/230 + 3CS1-15/230 + 3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 95kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính
536
3CS1-40/230 + 3 CS1-15/230 + 3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 55kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, không cắt trung tính
492
1CS4P-100/400 + 3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 100kA/4pha, dòng tải 32A
564
Tủ cắt lọc sét 3pha, dòng tải 32A
Cắt 1 cấp
 
4CS1-100/230+3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 200kA/pha, dòng tải 32A, cắt trung tính
709
3CS1-100/230+3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 100kA/pha, dòng tải 32A, không cắt trung tính
593
4CS1-40/230+3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 80kA/pha, dòng tải 32A, cắt trung tính
434
3CS1-40/230 + 3L15/32
Tủ cắt lọc sét 3pha, 40kA/pha, dòng tải 32A, không cắt trung tính
391
Tủ cắt lọc sét 1pha, dòng tải 63A
Cắt 2 cấp
 
2CS1-100/230+CS1-40/230+L15/63
Tủ cắt lọc sét 1pha, 240kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
391
3CS1-40/230+L15/63
Tủ cắt lọc sét 1pha, 120kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
261
2CS1-40/230 + CS1-15/230 + L15/63
Tủ cắt lọc sét 1pha, 95kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
246
Tủ cắt lọc sét 1pha, dòng tải 63A
Cắt 1 cấp
 
2CS1-100/230+L15/63
Tủ cắt lọc sét 1pha, 200kA/pha, cắt 1 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
347
2CS1-40/230+L15/63
Tủ cắt lọc sét 1pha, 80kA/pha, cắt 1 cấp, dòng tải 63A, cắt trung tính
217
Tủ cắt lọc sét 1pha, dòng tải 32A
Cắt 2 cấp
 
2CS1-100/230+CS1-40/230+L15/32
Tủ cắt lọc sét 1pha, 240kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính
391
3CS1-40/230+L15/32
Tủ cắt lọc sét 1pha, 120kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính
261
2CS1-40/230 + CS1-15/230 + L15/32
Tủ cắt lọc sét 1pha, 95kA/pha, cắt 2 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính
246
Tủ cắt lọc sét 1pha, dòng tải 63A
Cắt 1 cấp
 
2CS1-100/230+L15/32
Tủ cắt lọc sét 1pha, 200kA/pha, cắt 1 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính
347
2CS1-40/230+L15/32
Tủ cắt lọc sét 1pha, 80kA/pha, cắt 1 cấp, dòng tải 32A, cắt trung tính
217
CS4P-100/400
Cắt sét 3pha, 230/380V, 100kA
365
PU65-230
Thiết bị cắt sét 1pha, dòng sét 65kA
39
CS2-40/230
Cắt sắt 1 pha, 230V, 40kA
122
CS1-100/400
Cắt sét 1pha, 230V, 100kA
116
CS1-40/230
Cắt sét 1pha, 230V, 40A
43
CS1-15/230
Cắt sét 1pha, 230V, 15A
36
MCH-ADSL
Chống sét line điện thoại
43
PLTM 2000
Thiết bị chống sét 1 line ADSL, điện thoại
36
L15/32
Lọc sét 1 pha 32A
72
L15/63
Lọc sét 1 pha 32A
87
PSG
Thiết bị đẳng thế nối đất
116
CDR 2000
Bộ đếm sét
159

 

Sản phẩm khác