Phụ kiện đấu nối điện
21 December,2015

Các phụ kiện đấu nối phục vụ thi công trạm và đường dây trung thế:

cosse ep dong cecu               cosse ep dong nhom cecuai               kep quai kq

Cosse ép đồng - CECu    Cosse ép đồng nhôm - CECuAl           Kẹp quai - KQ 

kep hotline hl                    oc siet cap slp                  kep cap nhom ac kn ac  

    Kẹp hotline - HL                   Ốc siết cáp - SLP             Kẹp cáp nhôm AC - KN-AC

kep cap nhom abc kn abc               kep dong nhom kdn                ong noi ep ac n-ac

Kẹp cáp nhôm ABC - KN-ABC   Kẹp đồng nhôm - KDN              Ống nối ép AC - N-AC

kep noi ep-wr-kqr               dau cosse cau dao dccd                dau cosse dong dccu

Kẹp nối ép WR - KWR          Đầu cosse cầu dao - DCCD         Đầu cosse đồng - DCCu

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và giá thành cạnh tranh nhất.

HOTLINE TƯ VẤN HỖ TRỢ : 0931 331 118

 

Sản phẩm khác