COSSE-ĐẦU CỐT
21 December,2015

Phụ kiện đấu nối điện: đầu cốt (cos, cosse, terminal). Xuất xứ: Trung Quốc, Việt Nam, Ấn Độ.

cot dau cosse

Các loại đầu cốt cho các ứng dụng đấu nối khác nhau:

- Đầu cốt chỉa phủ nhựa (Cosse chẻ SV)

- Đầu cốt chỉa trần, đầu cốt chỉa trần thau (Cosse SNB)

- Đầu cốt vòng phủ nhựa (Cosse tròn RV)

- Đầu cốt vòng trần (Cosse RNB)

- Đầu cốt pin dẹp (Cosse DBV)

- Đầu cốt pin đặc (Cosse PTV)

- Đầu cốt pin rỗng (Cosse E)

- Đầu cốt pin rỗng đôi (Cosse TE)

- Đầu cốt ghim Capa đực - cái (Cosse MDD-FDD)

- Đầu cốt nối, đầu cốt nối đồng (Cosse nối Cu GTY)

- Đầu cốt ép đồng nhôm (Cosse DTL Cu-Al)

- Đầu cốt bít (Cosse SC)

- Đầu cốt bít 3D (Cosse 3D)

- Mũ nhựa chụp đầu cốt

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thêm thông tin chi tiết và mức chiết khấu tốt nhất.

BẢNG GIÁ ĐẦU CỐT 2012
(Giá chưa bao gồm thuế VAT 10%)

COSSE CHỈA PHỦ NHỰA (COSSE CHẺ)

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse SV 1.25-3 Red

TQ

Cái

240

100 Cái / Bao

2

Cosse SV 1.25-4 Red

TQ

Cái

240

100 Cái / Bao

3

Cosse SV 1.25-5 Red

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

4

Cosse SV 1.25-6 Red

TQ

Cái

470

100 Cái / Bao

7

Cosse SV 2-3 Blue

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

8

Cosse SV 2-4 Red -  Blue

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

9

Cosse SV 2-5 Blue

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

10

Cosse SV 2-6 Blue

TQ

Cái

500

100 Cái / Bao

13

Cosse SV 3.5-4 Black

TQ

Cái

570

100 Cái / Bao

14

Cosse SV 3.5-5 Black

TQ

Cái

570

100 Cái / Bao

15

Cosse SV 3.5-6 Black

TQ

Cái

660

100 Cái / Bao

16

Cosse SV 5.5-5 Yellow

TQ

Cái

690

100 Cái / Bao

17

Cosse SV 5.5-6 Yellow

TQ

Cái

730

100 Cái / Bao

18

Cosse SV 5.5-8 Yellow

TQ

Cái

940

100 Cái / Bao

19

Cosse SV 5.5-10 Yellow

TQ

Cái

970

100 Cái / Bao

COSSE CHỈA TRẦN (COSSE CHẺ)

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse SNB 1.25-3

TQ

Cái

370

100 Cái / Bao

2

Cosse SNB 1.25-4

TQ

Cái

370

100 Cái / Bao

3

Cosse SNB 1.25-5

TQ

Cái

400

100 Cái / Bao

4

Cosse SNB 1.25-6

TQ

Cái

410

100 Cái / Bao

7

Cosse SNB 2-3

TQ

Cái

430

100 Cái / Bao

8

Cosse SNB 2-4

TQ

Cái

430

100 Cái / Bao

9

Cosse SNB 2-5

TQ

Cái

440

100 Cái / Bao

10

Cosse SNB 2-6

TQ

Cái

470

100 Cái / Bao

12

Cosse SNB 3.5-5

TQ

Cái

860

100 Cái / Bao

13

Cosse SNB 5.5-5

TQ

Cái

1,090

100 Cái / Bao

14

Cosse SNB 5.5-6

TQ

Cái

1,100

100 Cái / Bao

15

Cosse SNB 5.5-8

TQ

Cái

1,570

100 Cái / Bao

 COSSE CHỈA TRẦN THAU

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse SNB 1.25-3

TQ

Cái

240

100 Cái / Bao

2

Cosse SNB 1.25-4

TQ

Cái

240

100 Cái / Bao

3

Cosse SNB 1.25-5

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

4

Cosse SNB 1.25-6

TQ

Cái

470

100 Cái / Bao

7

Cosse SNB 2-3

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

8

Cosse SNB 2-4

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

9

Cosse SNB 2-5

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

10

Cosse SNB 2-6

TQ

Cái

500

100 Cái / Bao

12

Cosse SNB 3.5-5

TQ

Cái

570

100 Cái / Bao

13

Cosse SNB 5.5-5

TQ

Cái

690

100 Cái / Bao

14

Cosse SNB 5.5-6

TQ

Cái

730

100 Cái / Bao

15

Cosse SNB 5.5-8

TQ

Cái

970

100 Cái / Bao

COSSE TRÒN PHỦ NHỰA

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse RV 1.25-3 Red

TQ

Cái

240

100 Cái / Bao

2

Cosse RV 1.25-4 Red

TQ

Cái

240

100 Cái / Bao

3

Cosse RV 1.25-5 Red

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

4

Cosse RV 1.25-6 Red

TQ

Cái

470

100 Cái / Bao

5

Cosse RV 1.25-8 Red

TQ

Cái

500

100 Cái / Bao

6

Cosse RV 1.25-10 Red

TQ

Cái

540

100 Cái / Bao

7

Cosse RV 2-3 Blue

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

8

Cosse RV 2-4 Blue

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

9

Cosse RV 2-5 Red - Blue

TQ

Cái

310

100 Cái / Bao

10

Cosse RV 2-6 Blue

TQ

Cái

500

100 Cái / Bao

11

Cosse RV 2-8 Blue

TQ

Cái

530

100 Cái / Bao

12

Cosse RV 2-10 Blue

TQ

Cái

540

100 Cái / Bao

13

Cosse RV 3.5-4 Black

TQ

Cái

570

100 Cái / Bao

14

Cosse RV 3.5-5 Black

TQ

Cái

640

100 Cái / Bao

15

Cosse RV 3.5-6 Black

TQ

Cái

740

100 Cái / Bao

16

Cosse RV 5.5-5 Yellow

TQ

Cái

710

100 Cái / Bao

17

Cosse RV 5.5-6 Yellow

TQ

Cái

930

100 Cái / Bao

18

Cosse RV 5.5-8 Yellow

TQ

Cái

1,070

100 Cái / Bao

19

Cosse RV 5.5-10 Yellow

TQ

Cái

1,090

100 Cái / Bao 

COSSE VÒNG TRẦN

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse RNB 1.25-(3-4)

TQ

Cái

260

100 Cái / Bao

2

Cosse RNB 1.25-5

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

3

Cosse RNB 1.25-6

TQ

Cái

470

100 Cái / Bao

4

Cosse RNB 1.25-8

TQ

Cái

500

100 Cái / Bao

5

Cosse RNB 1.25-10

TQ

Cái

560

100 Cái / Bao

6

Cosse RNB 2-(3-4)

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

7

Cosse RNB 2-5

TQ

Cái

310

100 Cái / Bao

8

Cosse RNB 2-6

TQ

Cái

500

100 Cái / Bao

9

Cosse RNB 2-8

TQ

Cái

530

100 Cái / Bao

10

Cosse RNB 2-10

TQ

Cái

540

100 Cái / Bao

11

Cosse RNB 2-12

TQ

Cái

710

100 Cái / Bao

12

Cosse RNB 3.5-5

TQ

Cái

640

100 Cái / Bao

14

Cosse RNB 5.5-5

TQ

Cái

740

100 Cái / Bao

15

Cosse RNB 5.5-6

TQ

Cái

940

100 Cái / Bao

16

Cosse RNB 5.5-8

TQ

Cái

1,030

100 Cái / Bao

17

Cosse RNB 5.5-10

TQ

Cái

1,070

100 Cái / Bao

18

Cosse RNB 8 - 6

TQ

Cái

1,570

100 Cái / Bao

19

Cosse RNB 14 - (6-8)

TQ

Cái

2,430

100 Cái / Bao

20

Cosse RNB 22 - (8-10)

TQ

Cái

3,570

100 Cái / Bao

21

Cosse RNB 38 - (8-10)

TQ

Cái

5,290

100 Cái / Bao

COSSE PIN DẸP-COSSE PIN ĐẶC

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse DBV 1.25 - 10

TQ

Cái

240

100 Cái / Bao

2

Cosse DBV 1.25 - 14

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

3

Cosse DBV 1.25 - 18

TQ

Cái

340

100 Cái / Bao

4

Cosse DBV 2 - 10

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

5

Cosse DBV 2 - 14

TQ

Cái

310

100 Cái / Bao

6

Cosse DBV 2 -18

TQ

Cái

360

100 Cái / Bao

7

Cosse DBV 5.5-10

TQ

Cái

570

100 Cái / Bao

8

Cosse DBV 5.5-14

TQ

Cái

710

100 Cái / Bao

9

Cosse DBV 5.5-18

TQ

Cái

810

100 Cái / Bao

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse PTV 1.25 - 10- Red

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

2

Cosse PTV 1.25 - 13- Red

TQ

Cái

330

100 Cái / Bao

3

Cosse PTV 2 - 10- Blue

TQ

Cái

330

100 Cái / Bao

4

Cosse PTV 2 - 13- Blue

TQ

Cái

360

100 Cái / Bao

5

Cosse PTV 5.5 - 13 - Yellow

TQ

Cái

860

100 Cái / Bao

COSSE PIN RỖNG-COSSE PIN RỖNG ĐÔI

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse E0508

TQ

Cái

120

100 Cái / Bao

2

Cosse E7508

TQ

Cái

130

100 Cái / Bao

3

Cosse E1008

TQ

Cái

140

100 Cái / Bao

4

Cosse E1508

TQ

Cái

190

100 Cái / Bao

5

Cosse E2508

TQ

Cái

210

100 Cái / Bao

6

Cosse E4009

TQ

Cái

240

100 Cái / Bao

7

Cosse E6012

TQ

Cái

330

100 Cái / Bao

8

Cosse E10-12

TQ

Cái

440

100 Cái / Bao

9

Cosse E16-12

TQ

Cái

640

100 Cái / Bao

10

Cosse E25-16

TQ

Cái

1,570

100 Cái / Bao

11

Cosse E35-16

TQ

Cái

2,140

100 Cái / Bao

12

Cosse E50-25

TQ

Cái

4,290

100 Cái / Bao

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse TE 7508

TQ

Cái

310

100 Cái / Bao

2

Cosse TE1008

TQ

Cái

390

100 Cái / Bao

3

Cosse TE1508

TQ

Cái

430

100 Cái / Bao

4

Cosse TE2510

TQ

Cái

530

100 Cái / Bao

5

Cosse TE4010

TQ

Cái

770

100 Cái / Bao

COSSE GHIM CAPA-COSSE NỐI ĐỒNG

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse FDD 1.25 - 110- Red

TQ

Cái

290

100 Cái / Bao

2

Cosse FDD 1.25 - 250- Red

TQ

Cái

430

100 Cái / Bao

3

Cosse FDD 2 - 110- Blue

TQ

Cái

360

100 Cái / Bao

4

Cosse FDD 2 - 250- Blue

TQ

Cái

460

100 Cái / Bao

5

Cosse FDD 5.5 - 250 - Yellow

TQ

Cái

500

100 Cái / Bao

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse MDD 1.25 - 250- Red

TQ

Cái

430

100 Cái / Bao

2

Cosse MDD 2 - 250- Blue

TQ

Cái

460

100 Cái / Bao

3

Cosse MDD 5.5 - 250 - Yellow

TQ

Cái

500

100 Cái / Bao

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse BV 1.25 - Red

TQ

Cái

470

100 Cái / Bao

2

Cosse BV 2 - Blue

TQ

Cái

540

100 Cái / Bao

3

Cosse BV 5.5 - Yellow

TQ

Cái

730

100 Cái / Bao

 COSSE NỐI

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse CE1 -  Ø3

TQ

Cái

200

100 Cái / Bao

2

Cosse CE2 -  Ø4

TQ

Cái

210

100 Cái / Bao

3

Cosse CE3 -  Ø5

TQ

Cái

300

100 Cái / Bao

4

Cosse CE5 -  Ø6

TQ

Cái

370

100 Cái / Bao

5

Cosse CE8 -  Ø8

TQ

Cái

790

100 Cái / Bao

6

Cosse CE8 -  Ø10

TQ

Cái

1,330


STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse SP 71

TQ

Cái

310

100 Cái / Bao

2

Cosse SP 72

TQ

Cái

400

100 Cái / Bao

3

Cosse SP 73

TQ

Cái

740

100 Cái / Bao

4

Cosse SP 74

TQ

Cái

1,000

100 Cái / Bao

5

Cosse SP 75

TQ

Cái

1,710

100 Cái / Bao

 COSEE NỐI ĐỒNG

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse nối GTY-2-1.5

TQ

Cái

1,600


2

Cosse nối GTY-2-2.5

TQ

Cái

1,600


3

Cosse nối GTY-2-4

TQ

Cái

1,900


1

Cosse nối GTY-2-6

TQ

Cái

2,600


2

Cosse nối GTY-2-10

TQ

Cái

3,600


3

Cosse nối GTY-2-16

TQ

Cái

4,700


4

Cosse nối GTY-2-25

TQ

Cái

6,400


5

Cosse nối GTY-2-35

TQ

Cái

8,600


6

Cosse nối GTY-2-50

TQ

Cái

15,000


7

Cosse nối GTY-2-70

TQ

Cái

19,600


8

Cosse nối GTY-2-95

TQ

Cái

32,900


9

Cosse nối GTY-2-120

TQ

Cái

44,300


10

Cosse nối GTY-2-150

TQ

Cái

62,900


11

Cosse nối GTY-2-185

TQ

Cái

73,600


12

Cosse nối GTY-2-240

TQ

Cái

90,700


13

Cosse nối GTY-2-300

TQ

Cái

132,900


14

Cosse nối GTY-2-400

TQ

Cái

204,300


15

Cosse nối GTY-2-500

TQ

Cái

265,700


16

Cosse nối GTY-2-630

TQ

Cái

514,300


 COSSE ÉP ĐỒNG NHÔM

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

1

Cosse DTL-1 - 10

TQ

Cái

9,300

10 Cái / Bao

2

Cosse DTL-1 - 16

TQ

Cái

10,700

10 Cái / Bao

3

Cosse DTL-1 - 25

TQ

Cái

12,100

10 Cái / Bao

4

Cosse DTL-1 - 35

TQ

Cái

15,700

10 Cái / Bao

5

Cosse DTL-1 - 50

TQ

Cái

21,400

10 Cái / Bao

6

Cosse DTL-1 - 70

TQ

Cái

27,100

10 Cái / Bao

7

Cosse DTL-1 - 95

TQ

Cái

37,100

10 Cái / Bao

8

Cosse DTL-1 - 120

TQ

Cái

42,900

10 Cái / Bao

9

Cosse DTL-1 - 150

TQ

Cái

52,900

10 Cái / Bao

10

Cosse DTL-1 - 185

TQ

Cái

67,100

10 Cái / Bao

11

Cosse DTL-1 - 240

TQ

Cái

81,400

5 Cái / Bao

12

Cosse DTL-1 - 300

TQ

Cái

164,300

5 Cái / Bao

13

Cosse DTL-1 - 400

TQ

Cái

192,900

5 Cái / Bao

14

Cosse DTL-1 - 500

TQ

Cái

328,600

5 Cái / Bao

15

Cosse DTL-1 - 630

TQ

Cái

500,000


16

Cosse DTL-1 - 800

TQ

Cái

657,100


17

Cosse DTL-1 -1000

TQ

Cái

928,600


STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá VNĐ

Ghi Chú

2

Cosse DTL-2 - 16

TQ

Cái

21,400


3

Cosse DTL-2 - 25

TQ

Cái

31,400


4

Cosse DTL-2 - 35

TQ

Cái

34,300


5

Cosse DTL-2 - 50

TQ

Cái

42,900


6

Cosse DTL-2 - 70

TQ

Cái

47,100


7

Cosse DTL-2 - 95

TQ

Cái

51,400


8

Cosse DTL-2 - 120

TQ

Cái

74,300


9

Cosse DTL-2 - 150

TQ

Cái

78,600


10

Cosse DTL-2 - 185

TQ

Cái

121,400


11

Cosse DTL-2 - 240

TQ

Cái

125,700


12

Cosse DTL-2 - 300

TQ

Cái

178,600


13

Cosse DTL-2 - 400

TQ

Cái

357,100


14

Cosse DTL-2 - 500

TQ

Cái

414,300


15

Cosse DTL-2 - 630

TQ

Cái

785,700


COSSE BÍTSTT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn Giá (VND)

Ghi Chú

1

Cosse SC 2.5-(4-5-6)

TQ

Cái

1,400

3000 Cái / Hộp

2

Cosse SC 4-(4-5-6)

TQ

Cái

1,700

3000 Cái / Hộp

3

Cosse SC 6-(6-8)

TQ

Cái

1,600

2000 Cái / Hộp

4

Cosse SC 10-(6-8)

TQ

Cái

2,100

1500 Cái / Hộp

5

Cosse SC 16-(6-8)

TQ

Cái

2,900

1000 Cái / Hộp

6

Cosse SC 25-(8-10)

TQ

Cái

4,300

700 Cái / Hộp

7

Cosse SC 35-(8-10)

TQ

Cái

5,700

400 Cái / Hộp

8

Cosse SC 50-(8-10)

TQ

Cái

9,000

250 Cái / Hộp

9

Cosse SC 70-(10-12)

TQ

Cái

13,400

150 Cái / Hộp

10

Cosse SC 95-(10-12)

TQ

Cái

20,400

100 Cái / Hộp

11

Cosse SC 120-(12-14)

TQ

Cái

30,000

80 Cái / Hộp

12

Cosse SC 150-(12-14)

TQ

Cái

38,300

60 Cái / Hộp

13

Cosse SC 185-(12-14-16)

TQ

Cái

52,900

40 Cái / Hộp

14

Cosse SC 240-(12-14-16)

TQ

Cái

81,400

30 Cái / Hộp

15

Cosse SC 300-(12-14-16)

TQ

Cái

117,100

30 Cái / Hộp

16

Cosse SC 400-(12-14-16)

TQ

Cái

187,100

16 Cái / Hộp

17

Cosse SC 500-(14-16-18)

TQ

Cái

300,000

12 Cái / Hộp

18

Cosse SC 630-(14-16-18)

TQ

Cái

485,700

6 Cái / Hộp

COSSE BÍT 3D

STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn Giá (VND)

Ghi Chú

1

Cosse bít 3D 1.5-4 (3D-2622)

Ấn Độ

Cái

      1,400


2

Cosse bít 3D 1.5-5 (3D-2623)

Ấn Độ

Cái

      1,400


3

Cosse bít 3D 1.5-6 (3D-2624)

Ấn Độ

Cái

      1,400


4

Cosse bít 3D 2.5-4 (3D-2625)

Ấn Độ

Cái

      1,600


5

Cosse bít 3D 2.5-5 (3D-2627)

Ấn Độ

Cái

      1,600


6

Cosse bít 3D 2.5-6 (3D-2628)

Ấn Độ

Cái

      1,600


7

Cosse bít 3D 4-4 (3D-2630-E4)

Ấn Độ

Cái

      1,900


8

Cosse bít 3D 4-5 (3D-2630)

Ấn Độ

Cái

      1,900


9

Cosse bít 3D 4-6 (3D-2631)

Ấn Độ

Cái

      1,900


10

Cosse bít 3D 6-6 (3D-2635)

Ấn Độ

Cái

      2,100


11

Cosse bít 3D 6-8 (3D-2637)

Ấn Độ

Cái

      2,100


12

Cosse bít 3D 10-6 (3D-2643)

Ấn Độ

Cái

      2,700


13

Cosse bít 3D 10-8 (3D-2645)

Ấn Độ

Cái

      2,700


14

Cosse bít 3D 10-16 (3D-2161)

Ấn Độ

Cái

      5,100


15

Cosse bít 3D 16-6 (3D-2653)

Ấn Độ

Cái

      3,700


16

Cosse bít 3D 16-8 (3D-2655)

Ấn Độ

Cái

      3,700


17

Cosse bít 3D 16-10 (3D-2658)

Ấn Độ

Cái

      4,000


18

Cosse bít 3D 25-8 (3D-2665)

Ấn Độ

Cái

      5,000


19

Cosse bít 3D 25-10 (3D-2668)

Ấn Độ

Cái

      5,000


20

Cosse bít 3D 25-12 (3D-2670)

Ấn Độ

Cái

      5,100


21

Cosse bít 3D 35-8 (3D-2677)

Ấn Độ

Cái

      7,100


22

Cosse bít 3D 35-10 (3D-2680)

Ấn Độ

Cái

      7,100


23

Cosse bít 3D 35-12 (3D-2683)

Ấn Độ

Cái

      7,600


24

Cosse bít 3D 50-10 (3D-2691)

Ấn Độ

Cái

    12,000


25

Cosse bít 3D 50-12 (3D-2695)

Ấn Độ

Cái

    12,000


26

Cosse bít 3D 70-10 (3D-2699)

Ấn Độ

Cái

    17,900


27

Cosse bít 3D 70-12 (3D-2700)

Ấn Độ

Cái

    17,900


28

Cosse bít 3D 70-14 (3D-2704)

Ấn Độ

Cái

    17,900


29

Cosse bít 3D 70-16 (3D-2705)

Ấn Độ

Cái

    20,000


30

Cosse bít 3D 95-10 (3D-2709)

Ấn Độ

Cái

    28,600


31

Cosse bít 3D 95-12 (3D-2712)

Ấn Độ

Cái

    28,600


32

Cosse bít 3D 95-14 (3D-2713)

Ấn Độ

Cái

    28,600


33

Cosse bít 3D 95-16 (3D-2715)

Ấn Độ

Cái

    28,600


34

Cosse bít 3D 120-12 (3D-2719)

Ấn Độ

Cái

    38,600


35

Cosse bít 3D 120-14 (3D-2721)

Ấn Độ

Cái

    38,600


36

Cosse bít 3D 120-16 (3D-2722)

Ấn Độ

Cái

    38,600


37

Cosse bít 3D 150-12 (3D-2729)

Ấn Độ

Cái

    46,400


38

Cosse bít 3D 150-14 (3D-2732)

Ấn Độ

Cái

    46,400


39

Cosse bít 3D 150-16 (3D-2733)

Ấn Độ

Cái

    46,400


40

Cosse bít 3D 185-12 (3D-2737)

Ấn Độ

Cái

    68,600


41

Cosse bít 3D 185-14 (3D-2738)

Ấn Độ

Cái

    68,600


42

Cosse bít 3D 185-16 (3D-2741)

Ấn Độ

Cái

    68,600


43

Cosse bít 3D 240-12 (3D-2748)

Ấn Độ

Cái

  101,400


44

Cosse bít 3D 240-14 (3D-2749)

Ấn Độ

Cái

  101,400


45

Cosse bít 3D 240-16 (3D-2750)

Ấn Độ

Cái

  101,400


46

Cosse bít 3D 300-12 (3D-2754)

Ấn Độ

Cái

  150,000


47

Cosse bít 3D 300-14 (3D-2755)

Ấn Độ

Cái

  150,000


48

Cosse bít 3D 300-16 (3D-2756)

Ấn Độ

Cái

  150,000


MŨ CHỤP NHỰA ĐẦU COSSE


STT

Mã Hàng

Xuất Xứ

ĐVT

Đơn giá
VNĐ

Chụp màu trắng

Ghi Chú

1

Chụp Nhựa V1.25 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

90

110

100 Cái/Bao

2

Chụp Nhựa V2.5 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

100

120

100 Cái/Bao

3

Chụp Nhựa V3.5 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

130

150

100 Cái/Bao

4

Chụp Nhựa V5.5 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

140

160

100 Cái/Bao

5

Chụp Nhựa V8 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

160

190

100 Cái/Bao

6

Chụp Nhựa V14 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

260

310

100 Cái/Bao

7

Chụp Nhựa V22 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

570

670

100 Cái/Bao

8

Chụp Nhựa V38 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

710

840

100 Cái/Bao

9

Chụp Nhựa V60 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

930

1,090

100 Cái/Bao

10

Chụp Nhựa V80 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

1,430

1,680

50 Cái/Bao

11

Chụp Nhựa V100 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

2,000

2,350

50 Cái/Bao

12

Chụp Nhựa V125 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

2,570

3,020

50 Cái/Bao

13

Chụp Nhựa V150 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

2,710

3,190

50 Cái/Bao

14

Chụp Nhựa V200 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

4,290

5,050

25 Cái/Bao

15

Chụp Nhựa V250 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

6,000

7,060

25 Cái/Bao

16

Chụp Nhựa V400 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

7,710

9,070

25 Cái/Bao

17

Chụp Nhựa V500 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

8,710

10,250

25 Cái/Bao

18

Chụp Nhựa V600 (Red - Blue - Yellow- Black - Green)

TQ

Cái

12,570

14,790

25 Cái/Bao


Sản phẩm khác