PHILIPS
23 December,2015

Thiết bị đèn chiếu sáng Philips bao gồm những sản phẩm và hệ thống chiếu sáng chuyên nghiệp, và giải pháp chiếu sáng hiệu quả như: bóng huỳnh quang dân dụng, bóng huỳnh quang vòng, bóng compact gián tiếp, bóng cao áp thủy ngân (mercury), bóng cao áp natri, bóng cao áp sodium, bóng halogen, các loại máng chó đèn, đèn pha, đèn đường, đèn trang trí, đèn diệt côn trùng, đèn bàn, các loại tăng phô (chấn lưu), chuột (kích), tụ,...

den led philips

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và bảng giá cập nhật đầy đủ nhất.

HOTLINE TƯ VẤN HỖ TRỢ : 0931 331 118

• Bảng báo giá bán sản phẩm:

 BẢNG GIÁ ĐÈN PHILIPS 01-07-2011
(Giá trên chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Tên sản phẩm - Diễn giải
Xuất xứ
Giá bán (VNĐ)
BÓNG ĐÈN
Bóng Bright Boost T8
Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 18W/830 
WW - ÁNH SÁNG Vàng đậm
Thailand
    37,500
Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 18W/840 
CW - ÁNH SÁNG Vàng nhạt
Thailand
    37,500
Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 18W/865 
CDL - ÁNH SÁNG Trắng (Siêu sáng)
Thailand
    37,500
Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 36W/830 
WW - ÁNH SÁNG Vàng đậm
Thailand
    39,600
Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 36W/840 
CW - ÁNH SÁNG Vàng nhạt
Thailand
    39,600
Bóng huỳnh quang thẳng BrightBoost TL-D 36W/865 
CDL - ÁNH SÁNG Trắng (Siêu sáng)
Thailand
    39,600
Bóng huỳnh quang T5
Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 14W/830 - 
ÁNH SÁNG Vàng đậm
China
    40,361
Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 14W/840 - 
ÁNH SÁNG Vàng nhạt
China
    40,361
Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 14W/865 - 
ÁNH SÁNG Trắng (Siêu sáng)
China
    40,361
Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 28W/830 - 
ÁNH SÁNG Vàng đậm
China
    42,134
Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 28W/840 - 
ÁNH SÁNG Vàng nhạt
China
    42,134
Bóng huỳnh quang T5 thẳng TL-5 Essential 28W/865 - 
ÁNH SÁNG Trắng (Siêu sáng)
China
    42,134
Bóng vòng TL-E
Bóng huỳnh quang vòng TL-E 22W/33-640 - AS Vàng
Thailand
    31,000
Bóng huỳnh quang vòng TL-E 22W/54-765 - AS Trắng
Thailand
    31,000
Bóng huỳnh quang vòng TL-E 32W/33-640 - AS Vàng
Thailand
    31,000
Bóng huỳnh quang vòng TL-E 32W/54-765 - AS Trắng
Thailand
    31,000
Bóng huỳnh quang vòng TL-E 40W/33-640 - AS Vàng
Thailand
    40,000
Bóng huỳnh quang vòng TL-E 40W/54-765 - AS Trắng
Thailand
    40,000
Bóng 4U
Bóng huỳnh quang compact ESSENTIAL 35W WW 
E27 220-240V 1CT/6
China
   203,000
Bóng huỳnh quang compact ESSENTIAL 35W CDL 
E27 220-240V 1CT/6
China
   203,000
Bóng huỳnh quang compact ESSENTIAL 50W WW 
E27 220-240V 1CT/6
China
   209,000
Bóng huỳnh quang compact ESSENTIAL 50W CDL 
E27 220-240V 1CT/6
China
   209,000
Bóng huỳnh quang compact ESSENTIAL 70W WW 
E27 220-240V 1CT/6
China
   211,000
Bóng huỳnh quang compact ESSENTIAL 70W CDL E27 220-240V 1CT/6
China
211,000
BÓNG CAO ÁP
Bóng Thủy ngân
Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 250W /542 E40 HG SLV/12
China
   136,000
Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 400W /542 E40 HG SLV/6
China
   139,000
Bóng cao áp thủy ngân HPL-N 1000W /542 E40 HG 1SL
China
2,500,000
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 160W B22 220-230V
SG 1CT/24 (Đuôi Gài)
China
    62,000
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 160W E27 220-230V
SG 1CT/24 (Đuôi E27)
China
    73,000
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E40 220-230V
SG SLV/12
China
   150,000
Bóng cao áp thủy ngân trực tiếp ML 250W E27 225-235V
SG SLV/12
China
   107,000
Bóng SON
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 150W E E40 CO 
SLV/12
China
   158,000
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 250W E E40 CO 
SLV/12
China
   175,000
Bóng cao áp sodium dạng bầu SON 400W E E40 CO 
SLV/12
China
   202,000
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 70W E E27 
SLV/12
China
   138,000
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 150W E E40 
SLV/12
China
   163,000
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 250W E E40 
SLV/12
China
   180,000
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T 400W E E40 SLV/12
China
   196,000
Bóng cao áp Sodium dạng thẳng SON-T PIA PLUS 250W 
E40 SLV/12
China
   252,000
Bóng Metal Halide
Bóng cao áp Metal Halide dạng bầu HPI PLUS 250W /745 
BU E40 SLV/12
China
   359,000
Bóng cao áp Metal Halide dạng bầu HPI PLUS 
400W /745 BU E40 SLV/6
China
   359,000
Bóng Cao áp Metal Halide HPI-T PLUS 250W /645 E40 
SLV/12
China
   343,000
Bóng Cao áp Metal Halide HPI-T PLUS 400W /645 E40 
SLV/12
China
   343,000
Bóng cao áp Metal Halide dạng thẳng HPI-T 1000W /643
E40 SLV/4
China
2,200,000
Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W /842 RX7S 1CT/12
China
   205,000
Bóng Cao áp Metal Halide MHN-TD 150W /730 RX7S 
1CT/12
China
   205,000
Bóng Cao áp Metal Halide MH 150W /640 E27 CL SLV/24
China
   205,000
Master PL-C
Bóng huỳnh quang compact gián tiếp MASTER PL-C 
13W/830/840/865/2P
China
    30,000
Bóng huỳnh quang compact gián tiếp MASTER PL-C 
18W/830/840/865/2P
China
    31,000
Bóng huỳnh quang compact gián tiếp MASTER PL-C 
26W/830/840/865/2P
China
    37,000
Bóng chén
Bóng Halogen dạng phản xạ ESS MR16 20W GU5.3 12V 
36DOpen 1CT/10X5F
China
    10,000
Bóng Halogen dạng phản xạ ESS MR16 20W GU5.3 12V 
36D 1CT/10x5F
China
    10,000
Bóng Halogen dạng phản xạ ESS MR16 35W GU5.3 12V 
36D 1CT/10x5F
China
    10,000
Bóng Halogen dạng phản xạ ESS MR16 50W GU5.3 12V 
36DOpen 1CT/10x5F
China
    10,000
Bóng Halogen dạng phản xạ ESS MR16 50W GU5.3 12V 
60D 1BL/5
China
    10,000
Bóng Par38
Bóng dây tóc dạng phản xạ PARTY PAR38 80W E27 230V 
GREEN 1CT/15
China
   160,000
MÁNG ĐÈN
Máng dày
Bộ máng đèn HQ TMS 110 1x18W có bóng - Ballast Cơ
Thailand
   163,000
Bộ máng đèn HQ TMS 110 1x36W có bóng - Ballast Cơ
Thailand
   195,000
Bộ máng đèn HQ TMS 012 1x18W  - Ballast Cơ
Thailand
   165,000
Bộ máng đèn HQ TMS 012 1x 36W  - Ballast Cơ
Thailand
   196,000
Bộ máng đèn HQ TMS 012 2x36W - Ballast Cơ
Thailand
   305,000
Bộ đèn TL5
Bộ máng đèn HQ TMS 015 1x36W - Ballast Điện tử
Thailand
   210,000
Máng đèn huỳnh quang TWG168 - Cho 1 bóng 18W 
China
   180,000
Bộ đèn HQ T5 TCH085 TL5-14W/830 EI 220-240V ALU
China
   151,000
Bộ đèn HQ T5 TCH085 TL5-14W/865 EI 220-240V ALU
China
   151,000
Bộ đèn HQ T5 TCH085 TL5-14W/840 EI 220-240V ALU
China
   151,000
Bộ đèn HQ T5 TCH085 TL5-28W/840 EI 220-240V ALU
China
   218,000
Bộ đèn HQ T5 TCH085 TL5-28W/830 EI 220-240V ALU
China
   218,000
Bộ đèn HQ T5 TCH085 TL5-28W/865 EI 220-240V ALU
China
   218,000
ĐÈN PHA
Contempo
Bộ đèn pha halogen 500W - Bao gồm bóng
China
   260,000
Bộ đèn pha halogen 1000W - Bao gồm bóng
China
   640,000
Bộ đèn pha halogen 1500W - Bao gồm bóng
China
   888,000
Đèn pha cao áp RVP250 MHN-T 150W K IC 220V-50Hz
SP gồm bóng
China
2,369,000
Đèn pha cao áp RVP350 SON-T 250W K IC 220V-50Hz
SP gồm bóng
China
2,643,000
Đèn pha cao áp RVP350 SON-T 250W K IC 220V-50Hz
SP gồm bóng
China
2,626,000
Đèn pha cao áp RVP350 HPI-T 250W K IC 220V-50Hz
SP gồm bóng
China
2,635,000
Đèn pha cao áp RVP350 HPI-T 250W K IC 220V-50HzS SP gồm bóng
China
2,619,000
Đèn pha cao áp RVP350 SON-T 400W K IC 220V-50Hz
SP gồm bóng
China
3,338,000
Đèn pha cao áp RVP350 SON-T 400W K IC 220V-50Hz
SP gồm bóng
China
3,322,000
Đèn pha cao áp RVP350 HPI-T 400W K IC 220V-50Hz
SP gồm bóng
China
2,871,000
Đèn pha cao áp RVP350 HPI-T 400W K IC 220V-50Hz
SP gồm bóng
China
2,855,000
MÁNG CHUYÊN DỤNG
Máng xương cá
Bộ máng đôi xương cá TBS068 2 x TLD-36 EBE M2 
(chưa có bóng)
China
   950,000
Bô máng đèn HQ âm trần TBS068 3xTL-D36W HF C2
China
1,475,000
Bô máng đèn HQ âm trần TBS068 3xTL-D18W HF C2
China
   915,000
Bô máng đèn HQ âm trần TBS068 4xTL-D18W HF C2
China
1,080,000
Máng chống thấm
Đèn chống thấm TCW300 - Bao gồm bóng 36W - 
Ánh sáng trắng
China
   830,000
Bộ đèn HQ chống thấm TCW060 C 2xTL-D36W HF 220V 
(Chưa bao gồm bóng)
China
1,150,000
TĂNG PHÔ / CHUỘT (DÂN DỤNG)
Tăng phô
Ballast điện từ (Cơ) - BTA 18W 220V C SC
China
    59,000
Ballast điện từ (Cơ) - BTA 36W 220V C SC
China
    59,000
Ballast điện tử - EB-B 118 TLD 220
China
    69,000
Ballast điện tử - EB-B 218 TLD 220
China
   107,000
Ballast điện tử - EB-B 136 TLD 220
China
    69,000
Ballast điện tử - EB-B 236 TLD 220
China
   107,000
Chuột
Chuột đèn huỳnh quang vỏ xanh S10-P 4-65W SIN 
220-240V BL UNP/1000
EU
      6,300
Biến áp điện tử đèn Halogen ET-E 60 220-240V
China
    64,000
ĐÈN LON ÂM TRẦN
Choá đèn Theta Extension 2.5'' - Màu trắng
China
   100,000
Choá đèn Theta Extension 3.5'' - Màu trắng
China
   121,000
Chóa đèn downlight New Extra 4" - Màu trắng
Thailand
   101,000
ĐÈN BÀNIST503GL主DecoLED Outdoor50_B27
Đèn bàn FDS662 màu xanh, dùng bóng compact Essential 
18W/865 220V-240V
China
   952,000
Đèn bàn FDS663 màu đen, dùng bóng compact Essential 
18W/865 220V-240V
China
1,148,000
Đèn bàn FDS622 bảo vệ mắt, dùng bóng Essential 18W - 
(có 3 màu: Xanh, Đỏ, Trắng)
 China
   735,000
IST503IST503GL主DecoLED Outdoor50_B27
Đèn bàn LDS638 Màu xanh - bảo vệ mắt, dùng bóng 
Essential 18W - ÁNH SÁNG Trắng
China    792,000
TĂNG PHÔ / TỤ ĐÈN CAO ÁP
Tăng phô (Metal)
Ballast điện từ đèn cao áp Mercury/Metal halide 
BHL 250 L200
China
   379,000
Ballast điện từ đèn cao áp Mercury/Metal halide 
BHL 400 L200
China
   450,000
Tăng phô (Sodium)
Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 70 L300 I
China
   214,000
Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 100 L300 I
Thailand
   229,000
Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 150 L 300 I
China
   336,000
Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 250 L300 I
China
   392,000
Ballast điện từ đèn cao áp Sodium BSN 400 L300 I
China
   726,000
Tụ bù
Tụ điện CP18BU28 CAP 250V 18uF
China
    47,000
Tụ điện CP25CU28 CAP 250V 25uF                             
China
    75,000
Tụ điện CP32ET28 CAP 250V 32uF
NL
    81,000
Tụ điện CA50FV28 CAP 250V 50uF
China
   153,000
Kích
Kích đèn cao áp SI 51 PLUS IGNITOR
China
    67,000
Kích đèn cao áp SI 52
China
    76,000
Kích đèn cao áp SN 57
China
   122,000
Kích đèn cao áp SN 58
China
    73,000

 

Sản phẩm khác