AMP
25 December,2015

AMP NETCONNECT là một trong những công ty hàng đầu trong lĩnh vực linh kiện viễn thông và sản phẩm cáp mạng, AMP NETCONNECT, là một bộ phận của Tập đoàn Tyco Electronics Corporation, cung cấp dòng sản phẩm toàn diện và dịch vụ tuyệt hảo phục vụ cho hệ thống cáp mạng.

AMP NETCONNECT cung cấp cho khách hàng giải pháp cụ thể dựa trên từng tiêu chuẩn kỹ thuật. TIA/EIA và ISO/IEC trong tức thời. Chúng tôi thiết kế và sản xuất giải pháp toàn diện cho hệ thống cáp mạng, với các sản phẩm cáp quang cấu trúc đơn mốt (SM), đa mốt (MM) và cáp xoắn đồng.

linh kien vien thong amp

Các Sản Phẩm:

Cáp Quang Optical Fiber:

- Cáp Quang Optical Fiber Cable

- Cáp Quang Connector, Coupler & Adapter

- Cáp Quang Outlet, Face Plate & Thiết Bị Phụ

- Cáp Quang Cable Assemblies

- Cáp Quang Consolidation Point & Thiết Bị Phụ

- Cáp Quang Trong Telecommunication Room

- Cáp Quang Trong Data Center/SAN

- Công Cụ Bấm Cáp Quang

Cáp Đồng Twisted Pair:

- Cáp  Ðồng Xoắn Ðôi Twisted Pair

- Cáp Ðồng Connector, Coupler & Adapter

- Cáp Ðồng Outlet, FacePlate & Thiết Bị Phụ

- Cáp Ðồng Cable Assemblie

- Cáp Ðồng Consolidation Points & Thiết Bị Phụ

- Cáp Ðồng Trong Telecommunication Room

- Cáp Ðồng Trong Data Center/SAN

- Công Cụ Bấm Cáp Ðồng

Hệ Thống AMPTRAC: 

- AMPTRAC Analyzers

- AMPTRAC Cáp I/O Assemblie

- AMPTRAC Patch Panel

- AMPTRAC Patch Panel Cáp Quang & Thiết Bị

- AMPTRAC Cable Assemblie Cáp Ðồng

- AMPTRAC Cable Assemblie Cáp Quang

- AMPTRAC Retro-fit Kits

- AMPTRAC Sensor Strip

- AMPTRAC Thiết  Bị Phụ

- Phần Mềm ITRACS

Các Loại Cáp Mạng:

- Cáp Quang Optical Fiber Cable

- Cáp Ðồng Xoắn Ðôi Twisted Pair

Cáp Nhảy Cable Assemblies:

- Cáp Quang Cable Assemblies 

- Cáp Ðồng Cable Assemblies

Connector, Couple & Adapter:

- Cáp Quang Connector, Coupler & Adapter

- Cáp Ðồng Connector, Coupler & Adapter

Các Hệ Thống: 

Hệ Thống Cáp Mạng XG ( 10Gb)

10 Gigabit, các giải pháp đa phương tiện 
Hệ Thống Cáp Quang XG 10Gb
Hệ Thống Cáp Đồng XG 10Gb

Giải Pháp Data Center/ SAN

Cáp Mạng Mật Độ Cao, Tốc Độ Cao 
Giải Pháp Cáp Đồng MRJ-21
Giải Pháp Cáp Quang MPO

Hệ Thống Cáp Đồng Xoắn Đôi Twisted Pair

Hệ Thống Cáp Đồng Xoắn Đôi Hiệu Suất Cao 
Category 6 
Category 5 Enhanced

Hệ Thống Quản Lý Kết Nối AMPTRAC

Hệ Thống Kiểm Tra Các Đường Cáp Mạng Thông Minh Trong Thời Gian Thật.

Hệ Thống Cáp Quang Optical Fiber

Hệ Thống XG, 50/125micron, 62.5/125micron và Single-Mode
Hệ Thống Cáp Quang MPO
Giải Pháp Cáp Quang XG 10Gb
Hệ Thống Cáp Quang Multi-Mode 50/125
Hệ Thống Cáp Quang Multi-Mode 62.5/125
Hệ Thống Cáp Quang Single-Mode

Hệ Thống Cáp Mạng Công Nghiệp EtherSeal

Hệ Thống Cáp Dành Cho Các Môi Trường Khắc Nghiệt

Tham khảo tài liệu kỹ thuật tại đây:http://www.tycoelectronics.com/industry/enterprisenetworks/

 

Sản phẩm khác