• Linh kiện công suất

    02 December,2015 Linh kiện công suất


    Các loại linh kiện công suất Thyristor, IGBT, MOSFET,... cho biến tần. Linh kiện công suất lớn từ...

  • Điện trở xả

    18 December,2015 Điện trở xả


    Điện trở xả (điện trở thắng, điện trở hãm, braking resistor) và các tiêu chuẩn kỹ thuật: -...