FUJI
27 November,2015

Fuji là thương hiệu thiết bị điện nổi tiếng của Nhật. Dãy sản phẩm bao gồm đầy đủ về thiết bị đóng cắt, thiết bị tự động, thiết bị điều khiển động cơ, biến tần, ...

aptomat fuji

fujielectric inverter

Tham khảo tài liệu kỹ thuật tại đâyhttp://www.fujielectric.com/

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và bảng giá cập nhật đầy đủ nhất.

HOTLINE TƯ VẤN HỖ TRỢ : 0931 331 118

 

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN FUJI 10-2022
(Chưa bao gồm thuế VAT 10%)
Mã hàng
Đặc tính
(Số cực, dòng định mức In)
Dòng ngắn
 mạch Icu
Đơn giá
(VNĐ)
BC SERIES   MCB tiêu chuẩn , gắn trên thanh rail 35mm ( 1 cực )
BCL63H0CG-1P006
1P , (6)A
10 kA
313.000
BCL63H0CG- 1P010
1P , (10)A
10 kA
300.000
BCL63H0CG- 1P016
1P , (16)A
10 kA
300.000
BCL63H0CG- 1P020
1P , (20)A
10 kA
296.000
BCL63H0CG- 1P025
1P , (25)A
10 kA
291.000
BCL63H0CG- 1P032
1P , (32)A
10 kA
337.000
BCL63H0CG- 1P040
1P , (40)A
10 kA
385.000
BCL63H0CG- 1P050
1P , (50)A
10 kA
398.000
BCL63H0CG- 1P063
1P , (63)A
10 kA
402.000
BC SERIES   MCB tiêu chuẩn , gắn trên thanh rail 35mm ( 2 cực )
BCL63H0CG- 2P006
2P , (6)A
10 kA
633.000
BCL63H0CG- 2P010
2P , (10)A
10 kA
607.000
BCL63H0CG- 2P016
2P , (16)A
10 kA
607.000
BCL63H0CG- 2P020
2P , (20)A
10 kA
596.000
BCL63H0CG- 2P025
2P , (25)A
10 kA
585.000
BCL63H0CG- 2P032
2P , (32)A
10 kA
678.000
BCL63H0CG- 2P040
2P , (40)A
10 kA
778.000
BCL63H0CG- 2P050
2P , (50)A
10 kA
804.000
BCL63H0CG- 2P063
2P , (63)A
10 kA
811.000
BC SERIES   MCB tiêu chuẩn , gắn trên thanh rail 35mm ( 2 cực )
BCL63H0CG- 3P006
3P , (6)A
10 kA
948.000
BCL63H0CG- 3P010
3P , (10)A
10 kA
909.000
BCL63H0CG- 3P016
3P , (16)A
10 kA
909.000
BCL63H0CG- 3P020
3P , (20)A
10 kA
889.000
BCL63H0CG- 3P025
3P , (25)A
10 kA
876.000
BCL63H0CG- 3P032
3P , (32)A
10 kA
1.015.000
BCL63H0CG- 3P040 
3P , (40)A
10 kA
1.163.000
BCL63H0CG- 3P050
3P , (50)A
10 kA
1.204.000
BCL63H0CG- 3P063
3P , (63)A
10 kA
1.213.000
MCCB 2P
Mã hàng
Đặc tính
(Số cực, dòng định mức In)
Dòng ngắn
 mạch Icu
Đơn giá
 (VNĐ)
BW32SAG - 2P
2P (3, 5, 10, 15, 20, 30, 32)A
5kA
678.000
BW32AAG - 2P          2P (3, 5, 10, 15, 20, 30, 32)A         2.5kA      443.000
BW50AAG - 2P
2P (5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50)A
2.5kA
667.000
BW50EAG - 2P
2P (5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50)A
5kA
724.000
BW50SAG - 2P
2P (5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50)A
10kA
759.000
BW50RAG - 2P
2P (5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50)A
25kA
 
MCCB 3P
Mã hàng
Đặc tính
(Số cực, dòng định mức In)
Dòng ngắn
 mạch Icu
Đơn giá
 (USD)
BW32AAG - 3P
3P (3, 5, 10, 15, 20, 30, 32)A
1.5kA
639.000
BW32SAG - 3P
3P (3, 5, 10, 15, 20, 30, 32)A
2.5kA
927.000
BW50EAG - 3P
3P (5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50)A
2.5kA
926.000
BW50SAG - 3P
3P (5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50)A
7.5kA
1.135.000
BW50RAG - 3P
3P (5, 10, 15, 20, 30, 32, 40, 50)A
10kA
1.193.000
BW63EAG - 3P
3P (60, 63)A
2.5kA
928.000
BW63SAG - 3P
3P (60, 63)A
7.5kA
1.159.000
BW63RAG - 3P
3P (60, 63)A
10kA
1.167.000
BW100EAG - 3P
3P (60, 63, 75, 100)A
10kA
1.515.000
BW125JAG - 3P
3P (15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125)A
30kA
2.350.000
BW125SAG - 3P
3P (15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125)A
36kA
3.930.000
BW125RAG - 3P
3P (15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125)A
50kA
4.415.000
BW163E0 - 3P
3P (125, 150, 160)A
18kA
3.263.000
BW160S0
3P (125, 150, 160)A
36kA
4.539.000
BW160RAG - 3P
3P (125, 150, 160)A
50kA
5.909.000
EW250EAG - 3P
3P (175, 200, 225, 250)A
18kA
9.446.000
BW253S0
3P (175, 200, 225, 250)A
36kA
5.446.000
BW250RAG - 3P
3P (175, 200, 225, 250)A
50kA
7.046.000
BW400EAG - 3P
3P (250, 300, 350, 400)A
30kA
7.637.000
BW400SAG - 3P
3P (250, 300, 350, 400)A
36kA
8.546.00
BW400RAG - 3P
3P (250, 300, 350, 400)A
50kA
10.424.000
BW630EAG - 3P
3P (500, 600, 630)A
36kA
12.691.000
BW630RAG - 3P
3P (500, 600, 630)A
50kA
15.287.000
BW630HAG - 3P
3P (500, 600, 630)A
70kA
25.457.000
BW800EAG - 3P
3P (700, 800)A
36kA
17.428.000
BW800RAG - 3P
3P (700, 800)A
50kA
20.746.000
BW800HAG - 3P
3P (700, 800)A
70kA
37.820.000
MCCB 4P
Mã hàng
Đặc tính
(Số cực, dòng định mức In)
Dòng ngắn
 mạch Icu
Đơn giá
 (USD)
BW125JAG - 4P
4P (15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125)A
30kA
3.348.000
BW125SAG - 4P
4P (15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125)A
36kA
5.087.000
BW125RAG - 4P
4P (15, 20, 30, 40, 50, 60, 75, 100, 125)A
50kA
5.768.000
BW160JAG - 4P
4P (125, 150, 160)A
30kA
6.047.000
BW160SAG - 4P
4P (125, 150, 160)A
36kA
7.167.000
BW160RAG - 4P
4P (125, 150, 160)A
50kA
7.163.000
BW250JAG - 4P
4P (175, 200, 225, 250)A
30kA
7.330.000
BW250SAG - 4P
4P (175, 200, 225, 250)A
36kA
8.326.000
BW250RAG - 4P
4P (175, 200, 225, 250)A
50kA
8.398.000
BW400RAG - 4P
4P (250, 300, 350, 400)A
50kA
13.802.000
BW400HAG - 4P
4P (250, 300, 350, 400)A
70kA
33.737.000

 

Sản phẩm khác