Phụ kiện sứ
21 December,2015

Phụ kiện cho các loại sứ đỡ, sứ đứng, sứ treo đường dây:   

moc treo chu u mt          vong treo dau tron vt           mac noi don mn            

Móc treo chữ U - MT       Vòng treo đầu tròn - VT            Mắc nối đơn - MN       

khoa do kd          khoa neo kn           thanh noi su treo tnst             

    Khóa đỡ - KD                      Khóa néo- KN            Thanh nối sứ treo - TNST

gia do 1 su ucg          khung do su kds            ty su dung tsd

Giá đỡ 1 sứ - UCG               Khung đỡ sứ - KDS              Ty sứ đứng - TSD

chan su dinh csd

Chân sứ đỉnh - CSD

Vui lòng liên hệ với chúng tôi để có thông tin chi tiết và giá thành cạnh tranh nhất.

HOTLINE TƯ VẤN HỖ TRỢ : 0931 331 118

 

Sản phẩm khác